Alternative Futures

Members of the European Parliament adopt EU legislation on your behalf. But what if the users of this website and citizens in general could decide the outcome of each vote?

Here you can see what the result of 25 key votes which took place in the European Parliament in the last five years would have been, if the users of this website had voted on them directly.

You can also create your own scenario, by predicting how many seats each European political group will win in the European elections and see how this would impact EU’s decisions.

Your scenario

How many seats will each political group win? Make your own prediction and see what impact the changes might have on EU’s decisions

SEATS TO ALLOCATE:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF

UPDATE RESULTS

Topic
How MEPs voted
How users voted
Your Scenario
1

Трябва ли да има данък върху компаниите, които използват роботи, като начин за подкрепа на системата за социално осигуряване?

49.35%
47.06%
3.59%
55.52%
29.80%
14.68%
0%
0%
0%
2

Трябва ли ЕС да въведе по-строги правила за поверителността на онлайн комуникацията (с потенциални последици за растежа на цифровия бизнес)?

51.46%
45.31%
3.24%
61.14%
25.34%
13.52%
0%
0%
0%
3

Трябва ли ЕС финансово да подкрепя лицата, подаващи сигнали за нередности, които денонсират неправомерните действия, като разкриват поверителна информация на компании и публични органи?

49.40%
48.35%
2.25%
64.52%
19.88%
15.60%
0%
0%
0%
4

Трябва ли вербалната злоупотреба, свързана с половата идентичност и сексуалната ориентация, да бъде наказана чрез наказателно право (с потенциални последици за свободата на изразяване)?

67.45%
22.48%
10.07%
51.45%
35.80%
12.75%
0%
0%
0%
5

Трябва ли търсещите убежище да бъдат преразпределени в страните от ЕС въз основа на квотна система?

66.55%
24.10%
9.35%
70.47%
21.41%
8.12%
0%
0%
0%
6

Трябва ли на държавите от ЕС да бъде разрешено да въведат отново граничен контрол в рамките на Шенгенското пространство?

75.52%
15.80%
8.67%
63.95%
27.65%
8.41%
0%
0%
0%
7

Трябва ли Европейският съюз да въведе санкции за държавите-членки на ЕС, които не спазват правилата на ЕС за третиране на животни?

68.54%
25.35%
6.10%
77.27%
12.39%
10.34%
0%
0%
0%
8

Трябва ли политиците в ЕС да подкрепят по-бързото премахване на субсидиите за изкопаеми горива?

49.03%
46.18%
4.80%
77.45%
11.67%
10.88%
0%
0%
0%
9

Трябва ли политиците да определят по-високи цели за намаляване на емисиите на метан (които се генерират най-вече от производството на изкопаеми горива и от животновъдството)?

59.18%
38.85%
1.97%
75.66%
14.06%
10.28%
0%
0%
0%
10

Трябва ли ЕС да налага данък върху изделия от пластмаса и изделия за еднократна употреба, за да финансира бюджета на ЕС, като начин да се ограничи тяхното използване?

77.12%
21.73%
1.15%
75.65%
17.18%
7.17%
0%
0%
0%
11

Трябва ли в ЕС да се въведе обща минимална ставка за корпоративен данък от поне 20%?

60.09%
36.67%
3.24%
46.00%
32.53%
21.47%
0%
0%
0%
12

Трябва ли да има европейски орган, упълномощен да налага спазването на данъчното законодателство?

53.88%
30.30%
15.82%
64.07%
21.82%
14.11%
0%
0%
0%
13

Трябва ли данък върху финансовите дейности да финансира бюджета на ЕС?

74.38%
22.55%
3.07%
49.41%
30.84%
19.75%
0%
0%
0%
14

Трябва ли да има по-голямо увеличение в многогодишния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.?

72.62%
24.55%
2.83%
50.81%
21.66%
27.53%
0%
0%
0%
15

Трябва ли ЕС да харчи повече пари за подпомагане на дребните земеделски стопани срещу нестабилността на цените на селскостопански продукти?

49.10%
47.90%
2.99%
65.58%
20.30%
14.12%
0%
0%
0%
16

Трябва ли институциите на ЕС да насърчават предоговарянето на държавния дълг в най-задлъжнелите страни?

49.26%
25.07%
25.67%
65.77%
18.27%
15.96%
0%
0%
0%
17

Трябва ли ЕС да въведе общи правила за минималния доход, които вероятно биха принудили някои държави-членки да увеличат своите минимални доходи?

54.74%
43.88%
1.38%
62.18%
27.43%
10.39%
0%
0%
0%
18

Трябва ли политиците да предприемат по-строги мерки за ограничаване на използването на временни трудови договори?

55.11%
38.36%
6.53%
58.29%
26.48%
15.23%
0%
0%
0%
19

Трябва ли ЕС финансово да санкционира държавите, за които се установи, че нарушават принципите на ЕС в областта на правовата държава?

67.74%
28.30%
3.96%
77.69%
13.74%
8.58%
0%
0%
0%
20

Трябва ли мнозинството от националните парламенти да имат право да налагат вето на законодателството на ЕС?

50.16%
44.32%
5.52%
46.63%
37.46%
15.91%
0%
0%
0%
21

Трябва ли Европейският съюз за отбрана в крайна сметка да доведе до създаването на европейски въоръжени сили?

55.14%
43.42%
1.45%
56.57%
31.02%
12.41%
0%
0%
0%
22

Трябва ли ЕС да се стреми към по-тесни търговски отношения със САЩ?

61.50%
33.99%
4.51%
47.11%
29.01%
23.88%
0%
0%
0%
23

Трябва ли ЕС да прекрати политиката си на икономически санкции срещу Русия?

57.14%
42.24%
0.62%
45.14%
36.81%
18.05%
0%
0%
0%
24

Трябва ли политиците на ЕС да предприемат мерки за ограничаване на износа на Китай на пазара на ЕС?

57.19%
37.63%
5.19%
49.16%
28.74%
22.10%
0%
0%
0%
25

Трябва ли ЕС да подкрепи признаването на палестинската държавност и решението за двете държави?

71.45%
12.63%
15.93%
65.04%
14.37%
20.58%
0%
0%
0%