Алтернативни фючърси

Членовете на Европейския парламент приемат законодателството на ЕС от ваше име. Но какво ще стане, ако потребителите на този сайт и гражданите като цяло биха могли да решат резултата от всеки глас?

Тук можете да видите какъв би бил резултатът от 25 ключови гласувания, които се проведоха в Европейския парламент през последните пет години, ако потребителите на този уебсайт гласуваха директно по тях.

Можете също така да създадете свой собствен сценарий, като предскажете колко места ще спечели всяка европейска политическа група на европейските избори и вижте как това ще се отрази на решенията на ЕС.

Вашият сценарий

Колко места ще спечели всяка политическа група? Направете си собствено предсказание и вижте какво влияние ще окажат промените върху решенията на ЕС

МЕСТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF
SPRING
VOLT

АКТУАЛИЗАЦИОННИ РЕЗУЛТАТИ

Tема
Как гласуваха евродепутатите
Как са гласували потребителите
Вашият Cценарий
1

Трябва ли да има данък върху компаниите, които използват роботи, като начин за подкрепа на системата за социално осигуряване?

49.35%
47.06%
3.59%
55.48%
29.30%
15.22%
0%
0%
0%
2

Трябва ли ЕС да въведе по-строги правила за поверителността на онлайн комуникацията (с потенциални последици за растежа на цифровия бизнес)?

51.46%
45.31%
3.24%
58.40%
28.27%
13.32%
0%
0%
0%
3

Трябва ли ЕС финансово да подкрепя лицата, подаващи сигнали за нередности, които денонсират неправомерните действия, като разкриват поверителна информация на компании и публични органи?

49.40%
48.35%
2.25%
64.09%
20.17%
15.74%
0%
0%
0%
4

Трябва ли вербалната злоупотреба, свързана с половата идентичност и сексуалната ориентация, да бъде наказана чрез наказателно право (с потенциални последици за свободата на изразяване)?

67.45%
22.48%
10.07%
50.30%
36.86%
12.84%
0%
0%
0%
5

Трябва ли търсещите убежище да бъдат преразпределени в страните от ЕС въз основа на квотна система?

66.55%
24.10%
9.35%
69.52%
21.65%
8.84%
0%
0%
0%
6

Трябва ли на държавите от ЕС да бъде разрешено да въведат отново граничен контрол в рамките на Шенгенското пространство?

75.52%
15.80%
8.67%
60.64%
30.05%
9.31%
0%
0%
0%
7

Трябва ли Европейският съюз да въведе санкции за държавите-членки на ЕС, които не спазват правилата на ЕС за третиране на животни?

68.54%
25.35%
6.10%
79.61%
11.12%
9.27%
0%
0%
0%
8

Трябва ли политиците в ЕС да подкрепят по-бързото премахване на субсидиите за изкопаеми горива?

49.03%
46.18%
4.80%
76.66%
12.36%
10.98%
0%
0%
0%
9

Трябва ли политиците да определят по-високи цели за намаляване на емисиите на метан (които се генерират най-вече от производството на изкопаеми горива и от животновъдството)?

59.18%
38.85%
1.97%
75.60%
14.29%
10.10%
0%
0%
0%
10

Трябва ли ЕС да налага данък върху изделия от пластмаса и изделия за еднократна употреба, за да финансира бюджета на ЕС, като начин да се ограничи тяхното използване?

77.12%
21.73%
1.15%
75.51%
17.56%
6.93%
0%
0%
0%
11

Трябва ли в ЕС да се въведе обща минимална ставка за корпоративен данък от поне 20%?

60.09%
36.67%
3.24%
45.97%
31.23%
22.80%
0%
0%
0%
12

Трябва ли да има европейски орган, упълномощен да налага спазването на данъчното законодателство?

53.88%
30.30%
15.82%
61.21%
22.46%
16.33%
0%
0%
0%
13

Трябва ли данък върху финансовите дейности да финансира бюджета на ЕС?

74.38%
22.55%
3.07%
47.24%
31.40%
21.36%
0%
0%
0%
14

Трябва ли да има по-голямо увеличение в многогодишния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.?

72.62%
24.55%
2.83%
46.16%
24.25%
29.58%
0%
0%
0%
15

Трябва ли ЕС да харчи повече пари за подпомагане на дребните земеделски стопани срещу нестабилността на цените на селскостопански продукти?

49.10%
47.90%
2.99%
66.18%
19.89%
13.93%
0%
0%
0%
16

Трябва ли институциите на ЕС да насърчават предоговарянето на държавния дълг в най-задлъжнелите страни?

49.26%
25.07%
25.67%
63.56%
19.10%
17.33%
0%
0%
0%
17

Трябва ли ЕС да въведе общи правила за минималния доход, които вероятно биха принудили някои държави-членки да увеличат своите минимални доходи?

54.74%
43.88%
1.38%
63.94%
25.88%
10.18%
0%
0%
0%
18

Трябва ли политиците да предприемат по-строги мерки за ограничаване на използването на временни трудови договори?

55.11%
38.36%
6.53%
59.38%
24.96%
15.65%
0%
0%
0%
19

Трябва ли ЕС финансово да санкционира държавите, за които се установи, че нарушават принципите на ЕС в областта на правовата държава?

67.74%
28.30%
3.96%
76.88%
13.70%
9.42%
0%
0%
0%
20

Трябва ли мнозинството от националните парламенти да имат право да налагат вето на законодателството на ЕС?

50.16%
44.32%
5.52%
43.04%
39.23%
17.73%
0%
0%
0%
21

Трябва ли Европейският съюз за отбрана в крайна сметка да доведе до създаването на европейски въоръжени сили?

55.14%
43.42%
1.45%
52.53%
33.76%
13.71%
0%
0%
0%
22

Трябва ли ЕС да се стреми към по-тесни търговски отношения със САЩ?

61.50%
33.99%
4.51%
44.00%
31.16%
24.84%
0%
0%
0%
23

Трябва ли ЕС да прекрати политиката си на икономически санкции срещу Русия?

57.14%
42.24%
0.62%
42.64%
37.44%
19.92%
0%
0%
0%
24

Трябва ли политиците на ЕС да предприемат мерки за ограничаване на износа на Китай на пазара на ЕС?

57.19%
37.63%
5.19%
48.88%
28.39%
22.73%
0%
0%
0%
25

Трябва ли ЕС да подкрепи признаването на палестинската държавност и решението за двете държави?

71.45%
12.63%
15.93%
61.82%
14.73%
23.45%
0%
0%
0%