За Европейския Парламент и европейските парламентарни избори 2019 г.

Европейският парламент (ЕП) е единствената европейска институция избрана директно от гражданите и е една от най-широките демократични събирания по света. Преди се свикваха консултативни събрания  на представители на парламентите на държавите-членки,но сега той се избира чрез всеобщи преки избори от 1979 г. насам., 

Общия брой от 751 члена в Ебропейският парламент (ЧЕП) избрани на всеки 5 години, представляват  около 500 милиона души от 28 държави-членки.  Всички граждани на ЕС на възраст над 18 години (16 в Австрия) имат право да гласуват,  дори и да живеят в друга държава-членка на ЕС.Гражданите на ЕС могат също да бъдат кандидати на избори във всяка държава-членка на ЕСЗа да научите повече за произхода на ЕП, кликнете тук.

След като бъдат избрани, членовете на ЕП са организирани в политически групи по идеологически линии, а не по националност. Понастоящем има 8 политически групи:  Европейската народна партия (ЕНП), Социалистите и Демократите (С&Д), Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Зелените / Европейски свободен алианс (ЕСА), Европейската обединена левица - Северна зелена левица (GUE-NGL), Европа на свободата и пряката демокрация (ЕСПД) и Европа за нации и свобода (ЕНС). Членовете на европеиският парламент (ЧЕП)които не принадлежат към никоя политическа група, се наричат ​​„независими“ членове. ЕП работи на 24-те официални езика на Европейския съюз, и членовете на Европейския парламент имат право да говорят на някой от официалните езици по техен избор, със симулативен превод, който се предлага на всички пленарни сесии. Кликнете тук, за да научите повече за организацията и работата на ЕП.

Докато Европейският парламент има своето седалище в Страсбург, повечето от заседанията на комисиите се провеждат в Брюксел и Секретариатът е вЛюксембург. Гласуването и дебатите се провеждат в Страсбург по време на месечните пленарни сесии, в продължение на четири дни, с допълнителни месечни сесии. По време на пленарното заседание, членовете на Европейският парламент гласуват за стотици изменения, параграфи и доклади.  Повечето гласове се провеждат чрез показване на ръце, което означава, че депутатите вдигат ръка да покажат дали са за или против предложението или искат да се въздържат. Резултатът от тези гласувания се записва,  но не се записва индивидуалното гласуване изразено от всеки член на ЕП. 

Въпреки това, много гласове, включително всички окончателни гласувания по законодателни досиета, се държат  „поименно“, което означава, че гласуването на всеки отделен член на ЕП се записва.

Изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Според уебсайта на ЕП,процедурите за избиране на Европейския Парламент се уреждат както от европейското законодателство, определящо правила, общи за всички държави-членки така и от специфични национални разпоредби, които се различават в различните държави. Общите правила определят принципа на пропорционалното представителство и някои несъвместимости с мандат като член на Европейския Парламент. Много други важни въпроси, като използваната точна избирателна система и броя на избирателите, се уреждат от националното законодателство.

Очаква се следващите избори за Европейски парламент да се проведат на 23—26 май 2019 г. През февруари 2018 г., Европейският парламент гласува за намаляване на броя на членовете на ЕП от 751 на 705, след като Обединеното Кралство се оттегли от Европейския съюз по текущия график.Местата се разпределят между държавите-членки според тяхното население. Всяка държава има определен брой места, които се разпределят по принципа на „дигресивна пропорционалност“, което означава, че по-малките държави получават повече места на глава от населението, отколкото по-големите държави.

Според Европейския Съвет, Съветът постигна споразумение за подобряване на избирателния закон на ЕС на равнище посланик, докато старите закони датирани в Избирателния Акт от 1976 г. ще бъдат реформирани.Предлага се, когато новите закони са готови, Европейският парламент да гласува за тях. 

Целта на новите закони е да се подобри участието на гражданите в изборите за ЕП,  да се повиши разбирането за техния европейски характер, и да се предотврати незаконното гласуване при зачитане на конституционните и изборни традиции на държавите-членки.

Проектът предвижда забрана за "двойно гласуване", гласуване в трети страни и подобряване на прозрачност от страната на европейските политически партии. За да се избегне двойното гласуване, контакните органи ще обменят данните на ненационалните гласуващи граждани. Този процес ще трябва да започне поне шест седмици преди изборите за ЕП.