Относно YourVoteMatters.eu

Относно YourVoteMatters.eu 

YourVoteMatters.eu е многоезична дигитална платформа, като иновативно средство за комуникация между кандидатите за европейски избори от 2019 г. и техния електорат. 

Платформата е разработена от консорциум от пет европейски организации, съставенa от: Riparte il Futuro (Италия), VoteWatch Europe (Белгия), Европейска служба за граждански действия (Белгия), Vouliwatch (Гърция) и Collegium Civitas (Полша) с цел засилване на диалога между всички участници в следващия кръг от избори (политици, политически партии, граждани, организации и заинтересовани страни). 

Тя включва следните раздели и инструменти, всяка от които е обяснена по-подробно на главната страница на всеки раздел: 

1. Новини и мнения 

Този раздел се състои от поредица от политически проучвания, отнасящи се до последните политически събития в предизборната кампания на Европейския парламент. Също така ви информира за фазите на този специален онлайн проект.

2. Съвпадение на гласа ви 

Като гласуватепо 25 ключови въпроса, по които членовете на Европейския парламент също са гласували през последните пет години, можете да разберете кой член на ЕП или нов кандидат най-много съответства на вашите възгледи.

Избрахме 25 гласа, които предизвикаха много дискусии както вътре, така и извън Европейския парламент. Нашата селекция по дефиниция е субективна. За да направите този инструмент лесен за използване и разбиране опростихме заглавията на гласовете. За пълно обяснение и разбиране на гласовете, потребителите трябва да се обърнат към уебсайта на VoteWatch Europe (www.votewatch.eu), както и към пълния текст на предложенията, които бяха гласувани.

За заседанията на членовете на ЕП 25-те отговора се основават на техния публичен запис за гласуване. Нови кандидати се включват, след като са попълнили онлайн въпросник, съдържащ същите 25 въпроса. В инструмента са включени само нови кандидати, които са попълнили въпросника. Ако сте кандидат, който желае да бъде включен в инструмента, моля, свържете се с нас.

3. Къде стоят

Тъй като всички участници в изборите са еднакво важни, YouVoteEU извежда на преден план профилите и мненията на всички тях, от 25 въпроса, които влияят върху ежедневието ви. Разделът се състои от 2 компонента:

  • Как политиците решиха от наше име- което ви показва как всеки евродепутат, новата кандидатура и европейската група гласуваха по 25 ключови досиета, определящи няколко области на политиката;
  • Какво казват организациите- позициите на всички заинтересовани страни в ЕС са систематично подчертани чрез няколко инструмента: стандартни профили и бутон за предложения, където те могат да изразяват мисли, притеснения и въпроси, свързани с манифестите на кандидатите.

4. Алтернативни фючърси

Разделът показва какъв би бил резултатът от гласуването на Европейския парламент по 25 ключови въпроса, ако всички потребители на този уебсайт са гласували за тях, вместо за членове на ЕП. Също така ви даваме възможност да създадете свой собствен сценарий, като разпределите местата на всяка партия въз основа на собственото ви предсказание на изборния резултат.

Този проект се финансира от Програмата за правосъдие на Европейския съюз (2014-2020) / Програма за правата, равенството и гражданството (2014-2020). Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на бенефициента на изпълнението и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия.