За партньорските организации

Платформата е разработена от консорциум от пет европейски организации, съставени от: Riparte il futuro (Италия), VoteWatch Europe (Белгия), European Citizen action Service -Европейска служба за граждански действия  (Белгия), Vouliwatch (Гърция) и Collegium Civitas (Полша) с цел да се засили диалогът между всички участници в следващия кръг на изборите (политици, политически партии, граждани, организации и заинтересовани страни).

 

  1. Riparte il futuro (Италия)

Riparte il futuro е италианска организация с нестопанска цел, създаденапрез януари 2013 г.С цел насърчаване на прозрачността и борба с корупцията чрез застъпничество и разработване и разпространение на цифрови и онлайн инструменти. През годините Riparte il futuro достигна, ангажира и упълномощи над 1,1 милиона потребители чрез цифрови кампании за участие в инициативи за борба с корупцията и прозрачност.

Данни за контакт:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/senza.corruzione.riparte.il.futuro/

Twitter: https://twitter.com/riparteilfuturo

 

  1. VoteWatch Europe (Белгия)

VoteWatch Europe е водещ мозъчен тръст в Брюксел, който оформя политическия дебат на ЕС, като предоставя задълбочен анализ и прогнози, основани на проверени политически данни. Те са специализирани в събирането, тълкуването и съобщаването на голям брой данни от политически решения на експертна и неспециализирана аудитория, която е най-следваната платформа от парламентаристите на ЕС, според независими изследвания. VoteWatch Europe вече реализира няколко подобни онлайн проекта в началото на изборите за Европейски парламент през 2014 г., наречени Electio2014 и MyVote2014.

Данни за контакт:

 E-mail:[email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/VoteWatchEurope

Twitter: https://twitter.com/VoteWatchEurope

 

  1. Европейска служба за граждански действия (Белгия)

Европейската служба за граждански действия е международна организация с нестопанска дейност, със седалище в Брюксел, с общоевропейско членство и 27 години опит в оправомощаването на гражданите да упражняват правата си и насърчаване на открито и приобщаващо вземане на решения. Тяхната заявена мисия е да дадат възможност на гражданите да създадат по-приобщаващ и по-силен Европейски съюз чрез: (А) Насърчаване и защита на правата на гражданите и (Б) Разработване и подкрепа на механизми за увеличаване на демократичното участие на гражданските и гражданските организации в правата на гражданите, и ангажираност, с ЕС. 

Данни за контакт:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ecas.europe/

Twitter: https://twitter.com/ecas_europe

 

  1. Vouliwatch (Гърция) 

Vouliwatch е неправителствена организация за парламентарен мониторинг, която е създадена и законно регистрирана в Атина през март 2014 г. в отговор на нарастващото разочарование на голяма част от гръцкото население по отношение на парламентарната демокрация и по-широката гръцка политическа система. Основната цел на организацията е да преодолее пропастта между гражданите и техните политически представители, като същевременно насърчава култура на прозрачност, отчетност и активно гражданство.

 Данни за контакт:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vouliwatch

Twitter: https://twitter.com/vouliwatch

  1. Collegium Civitas (Полша)

Collegium Civitas е висше учебно заведение, създадено през 1997 г. във Варшава. Тя работи под егидата на петте института на Полската академия на науките и е първият частен университет с нестопанска цел в Полша, отворен за нови и възнаграждаващи иновации във висшето образование: интердисциплинарни подходи, по-тесни връзки между преподаватели и студенти, програми за обучение в чужбина, стажове и насърчаване и наблюдение на индивидуални изследователски проекти на студентите. Collegium Civitas също е научен център за върхови постижения и осъществява многобройни трансверсални изследователски програми и проекти в рамките на международни партньорства.

Данни за контакт:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/CollegiumCivitas.English

Twitter: https://twitter.com/CollegiumC

 

Много сме благодарни на Шведската агенция за младежта и гражданското общество за коспонсиране на шведската езикова версия на уебсайта.

Данни за контакт:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ungciv

Twitter: https://twitter.com/ungciv