Alternativní budoucnosti

Členové Evropského parlamentu přijmou právní předpisy EU ve vašem zastoupení. Ale co kdyby uživatelé těchto webových stránek a občané obecně mohli rozhodnout o výsledku každého hlasování?

Zde můžete vidět, jaký je výsledek 25 klíčových hlasů, které se v Evropském parlamentu konaly v posledních pěti letech.

Můžete také vytvořit svůj vlastní scénář, předvídejte, kolik křesel v rámci evropských voleb vyhraje každá evropská politická skupina a porovnáte s opravdovém rozhodnutí EU.

Váš scénář

Kolik míst vyhraje každá politická skupina? Vytvořte si vlastní předpověď a zjistěte, jaký dopad mohou mít změny na rozhodnutí EU

Přidělit sedadla:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF
SPRING
VOLT

AKTUALIZACE VÝSLEDKŮ

Téma
Jak hlasovali poslanci EP
Jak hlasovali uživatelé
Všechny scénáře
1

Měla by existovat daň pro společnosti, které používají roboty, jako způsob podpory systému sociálního zabezpečení?

49.35%
47.06%
3.59%
55.48%
29.30%
15.22%
0%
0%
0%
2

Měla by EU zavést přísnější pravidla týkající se soukromí online komunikace (s možnými důsledky pro růst digitálních podniků)?

51.46%
45.31%
3.24%
58.40%
28.27%
13.32%
0%
0%
0%
3

Měla by EU finančně podporovat informátory, kteří odsuzují protiprávní jednání tím, že zveřejňují důvěrné informace společností a veřejných orgánů?

49.40%
48.35%
2.25%
64.09%
20.17%
15.74%
0%
0%
0%
4

Mělo by být slovní zneužívání související s genderovou identitou a sexuální orientací trestáno trestním právem (s možnými důsledky pro svobodu projevu)?

67.45%
22.48%
10.07%
50.30%
36.86%
12.84%
0%
0%
0%
5

Měli by být žadatelé o azyl přerozdělováni v zemích EU na základě systému kvót?

66.55%
24.10%
9.35%
69.52%
21.65%
8.84%
0%
0%
0%
6

Měly by mít země EU možnost znovu zavést hraniční kontroly v rámci schengenského prostoru?

75.52%
15.80%
8.67%
60.64%
30.05%
9.31%
0%
0%
0%
7

Měla by Evropská unie zavést sankce pro členské státy EU, které nedodržují pravidla EU pro zacházení se zvířaty?

68.54%
25.35%
6.10%
79.61%
11.12%
9.27%
0%
0%
0%
8

Měli by politici EU podporovat rychlejší postupné ukončení dotací na fosilní paliva?

49.03%
46.18%
4.80%
76.66%
12.36%
10.98%
0%
0%
0%
9

Měli by politici stanovit vyšší cíle pro snížení emisí metanu (které jsou většinou tvořeny výrobou fosilních paliv a chovem hospodářských zvířat)?

59.18%
38.85%
1.97%
75.60%
14.29%
10.10%
0%
0%
0%
10

Měla by EU vybírat daň z plastických a jednorázových položek na financování rozpočtu EU, což je způsob, jak omezit jejich používání?

77.12%
21.73%
1.15%
75.51%
17.56%
6.93%
0%
0%
0%
11

Měla by být v EU zavedena minimální minimální sazba daně z příjmů právnických osob ve výši nejméně 20%?

60.09%
36.67%
3.24%
45.97%
31.23%
22.80%
0%
0%
0%
12

12. Měl by existovat evropský orgán, který by byl oprávněn prosazovat dodržování daňových předpisů?

53.88%
30.30%
15.82%
61.21%
22.46%
16.33%
0%
0%
0%
13

Měl by rozpočet EU financovat daň z finančních činností?

74.38%
22.55%
3.07%
47.24%
31.40%
21.36%
0%
0%
0%
14

Mělo by dojít k většímu navýšení víceletého rozpočtu EU na období 2021–2027?

72.62%
24.55%
2.83%
46.16%
24.25%
29.58%
0%
0%
0%
15

Měla by EU utratit více peněz na podporu malých zemědělců proti kolísání cen zemědělských produktů?

49.10%
47.90%
2.99%
66.18%
19.89%
13.93%
0%
0%
0%
16

16. Měly by orgány EU podporovat renegociace vládního dluhu v nejzadluženějších zemích?

49.26%
25.07%
25.67%
63.56%
19.10%
17.33%
0%
0%
0%
17

Měla by EU zavést společná pravidla týkající se minimálního příjmu, která by pravděpodobně nutila některé členské státy zvýšit úroveň minimálního příjmu?

54.74%
43.88%
1.38%
63.94%
25.88%
10.18%
0%
0%
0%
18

Měli by politici přijmout přísnější opatření, aby omezili používání pracovních smluv na dobu určitou?

55.11%
38.36%
6.53%
59.38%
24.96%
15.65%
0%
0%
0%
19

Měla by EU finančně postihovat země, u nichž bylo zjištěno, že porušují zásady EU v oblasti právního státu?

67.74%
28.30%
3.96%
76.88%
13.70%
9.42%
0%
0%
0%
20

Měla by většina národních parlamentů získat právo vetovat právní předpisy EU?

50.16%
44.32%
5.52%
43.04%
39.23%
17.73%
0%
0%
0%
21

Měla by Evropská obranná unie nakonec vést ke zřízení evropských ozbrojených sil?

55.14%
43.42%
1.45%
52.53%
33.76%
13.71%
0%
0%
0%
22

Měla by EU usilovat o užší obchodní vztahy se Spojenými státy?

61.50%
33.99%
4.51%
44.00%
31.16%
24.84%
0%
0%
0%
23

Měla by EU ukončit svou politiku ekonomických sankcí proti Rusku?

57.14%
42.24%
0.62%
42.64%
37.44%
19.92%
0%
0%
0%
24

Měli by politici EU přijmout opatření na omezení vývozu Číny na trh EU?

57.19%
37.63%
5.19%
48.88%
28.39%
22.73%
0%
0%
0%
25

Měla by EU podporovat uznání palestinské státnosti a řešení dvou států?

71.45%
12.63%
15.93%
61.82%
14.73%
23.45%
0%
0%
0%