Alternative Futures

Members of the European Parliament adopt EU legislation on your behalf. But what if the users of this website and citizens in general could decide the outcome of each vote?

Here you can see what the result of 25 key votes which took place in the European Parliament in the last five years would have been, if the users of this website had voted on them directly.

You can also create your own scenario, by predicting how many seats each European political group will win in the European elections and see how this would impact EU’s decisions.

Your scenario

How many seats will each political group win? Make your own prediction and see what impact the changes might have on EU’s decisions

SEATS TO ALLOCATE:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF

UPDATE RESULTS

Topic
How MEPs voted
How users voted
Your Scenario
1

Měla by existovat daň pro společnosti, které používají roboty, jako způsob podpory systému sociálního zabezpečení?

49.35%
47.06%
3.59%
55.52%
29.80%
14.68%
0%
0%
0%
2

Měla by EU zavést přísnější pravidla týkající se soukromí online komunikace (s možnými důsledky pro růst digitálních podniků)?

51.46%
45.31%
3.24%
61.14%
25.34%
13.52%
0%
0%
0%
3

Měla by EU finančně podporovat informátory, kteří odsuzují protiprávní jednání tím, že zveřejňují důvěrné informace společností a veřejných orgánů?

49.40%
48.35%
2.25%
64.52%
19.88%
15.60%
0%
0%
0%
4

Mělo by být slovní zneužívání související s genderovou identitou a sexuální orientací trestáno trestním právem (s možnými důsledky pro svobodu projevu)?

67.45%
22.48%
10.07%
51.45%
35.80%
12.75%
0%
0%
0%
5

Měli by být žadatelé o azyl přerozdělováni v zemích EU na základě systému kvót?

66.55%
24.10%
9.35%
70.47%
21.41%
8.12%
0%
0%
0%
6

Měly by mít země EU možnost znovu zavést hraniční kontroly v rámci schengenského prostoru?

75.52%
15.80%
8.67%
63.95%
27.65%
8.41%
0%
0%
0%
7

Měla by Evropská unie zavést sankce pro členské státy EU, které nedodržují pravidla EU pro zacházení se zvířaty?

68.54%
25.35%
6.10%
77.27%
12.39%
10.34%
0%
0%
0%
8

Měli by politici EU podporovat rychlejší postupné ukončení dotací na fosilní paliva?

49.03%
46.18%
4.80%
77.45%
11.67%
10.88%
0%
0%
0%
9

Měli by politici stanovit vyšší cíle pro snížení emisí metanu (které jsou většinou tvořeny výrobou fosilních paliv a chovem hospodářských zvířat)?

59.18%
38.85%
1.97%
75.66%
14.06%
10.28%
0%
0%
0%
10

Měla by EU vybírat daň z plastických a jednorázových položek na financování rozpočtu EU, což je způsob, jak omezit jejich používání?

77.12%
21.73%
1.15%
75.65%
17.18%
7.17%
0%
0%
0%
11

Měla by být v EU zavedena minimální minimální sazba daně z příjmů právnických osob ve výši nejméně 20%?

60.09%
36.67%
3.24%
46.00%
32.53%
21.47%
0%
0%
0%
12

12. Měl by existovat evropský orgán, který by byl oprávněn prosazovat dodržování daňových předpisů?

53.88%
30.30%
15.82%
64.07%
21.82%
14.11%
0%
0%
0%
13

Měl by rozpočet EU financovat daň z finančních činností?

74.38%
22.55%
3.07%
49.41%
30.84%
19.75%
0%
0%
0%
14

Mělo by dojít k většímu navýšení víceletého rozpočtu EU na období 2021–2027?

72.62%
24.55%
2.83%
50.81%
21.66%
27.53%
0%
0%
0%
15

Měla by EU utratit více peněz na podporu malých zemědělců proti kolísání cen zemědělských produktů?

49.10%
47.90%
2.99%
65.58%
20.30%
14.12%
0%
0%
0%
16

16. Měly by orgány EU podporovat renegociace vládního dluhu v nejzadluženějších zemích?

49.26%
25.07%
25.67%
65.77%
18.27%
15.96%
0%
0%
0%
17

Měla by EU zavést společná pravidla týkající se minimálního příjmu, která by pravděpodobně nutila některé členské státy zvýšit úroveň minimálního příjmu?

54.74%
43.88%
1.38%
62.18%
27.43%
10.39%
0%
0%
0%
18

Měli by politici přijmout přísnější opatření, aby omezili používání pracovních smluv na dobu určitou?

55.11%
38.36%
6.53%
58.29%
26.48%
15.23%
0%
0%
0%
19

Měla by EU finančně postihovat země, u nichž bylo zjištěno, že porušují zásady EU v oblasti právního státu?

67.74%
28.30%
3.96%
77.69%
13.74%
8.58%
0%
0%
0%
20

Měla by většina národních parlamentů získat právo vetovat právní předpisy EU?

50.16%
44.32%
5.52%
46.63%
37.46%
15.91%
0%
0%
0%
21

Měla by Evropská obranná unie nakonec vést ke zřízení evropských ozbrojených sil?

55.14%
43.42%
1.45%
56.57%
31.02%
12.41%
0%
0%
0%
22

Měla by EU usilovat o užší obchodní vztahy se Spojenými státy?

61.50%
33.99%
4.51%
47.11%
29.01%
23.88%
0%
0%
0%
23

Měla by EU ukončit svou politiku ekonomických sankcí proti Rusku?

57.14%
42.24%
0.62%
45.14%
36.81%
18.05%
0%
0%
0%
24

Měli by politici EU přijmout opatření na omezení vývozu Číny na trh EU?

57.19%
37.63%
5.19%
49.16%
28.74%
22.10%
0%
0%
0%
25

Měla by EU podporovat uznání palestinské státnosti a řešení dvou států?

71.45%
12.63%
15.93%
65.04%
14.37%
20.58%
0%
0%
0%