O partnerských organizacích

O partnerských organizacích


Platformu vytvořilo konsorcium pěti evropských organizací: Riparte il futuro (Itálie), VoteWatch Europe (Belgie), Evropské občanské akční služby (Belgie), Vouliwatch (Řecko) a Collegium Civitas (Polsko) s cílem posílení dialogu mezi všemi aktéry zapojenými do dalšího kola voleb (politici, politické strany, občané, organizace a další zúčastněné strany).

 

  1. Riparte il futuro (Itálie)

Riparte il futuro je italská nezisková organizace, jež vznikla v lednu 2013. Jejím cílem je prosazovat transparentnost a bojovat proti korupci prostřednictvím rozvoje a šíření digitálních a online nástrojů. V průběhu let oslovilo Riparte il futuro více než 1,1 milionu uživatelů, kteří se účastnili protikorupčních iniciativ či iniciativ za transparentnost

Kontaktní údaje:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/senza.corruzione.riparte.il.futuro/

Twitter: https://twitter.com/riparteilfuturo

 

  1. VoteWatch Europe (Belgie)

VoteWatch Europe je přední think-tank v Bruselu, který formuje diskusi o politice EU tím, že poskytuje podrobnou analýzu a předpovědi založené na ověřených politických zdrojích. Specializují se na shromažďování, analýzu a interpretaci velkých datových souborů politických rozhodnutí jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost. Podle nezávislých studií je nejsledovanější platformou poslanci Evropské unie. VoteWatch Europe již realizovala několik podobných online projektů v přípravě voleb do EP v roce 2014 s názvem Electio2014 a MyVote2014.

Kontaktní údaje:

E-mail :[email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/VoteWatchEurope

Twitter: https://twitter.com/VoteWatchEurope

 

  1.  European Citizen Action Service (Belgie)

Evropská služba pro občanskou činnost (ECAS) je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která má celoevropské členství a 27 let zkušeností v oblasti posilování práv občanů a podpory otevřeného a inkluzivního rozhodování. Jejím posláním je posílit postavení občanů s cílem vytvořit otevřenější a silnější Evropskou unii prostřednictvím: (A) prosazování a ochrany práv občanů a (B) rozvoje a podpory mechanismů pro zvýšení demokratické účasti občanů a občanských organizací na rozhodnutích EU.

Kontaktní údaje:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ecas.europe/

Twitter: https://twitter.com/ecas_europe

 

  1. Vouliwatch  (Řecko)

Vouliwatch je nestranná parlamentní monitorovací organizace, která byla založena v Aténách v březnu 2014 v reakci na rostoucí rozčarování velkého segmentu řeckého obyvatelstva směrem k parlamentní demokracii i politickému systému v Řecku. Hlavním cílem organizace je překlenout propast mezi občany a jejich politickými představiteli a zároveň podporovat kulturu transparentnosti, odpovědnosti a aktivního občanství.

Kontaktní údaje:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vouliwatch/

Twitter: https://twitter.com/vouliwatch

 

  1. Collegium Civitas (Polsko)

Collegium Civitas je vysokoškolská instituce založená v roce 1997 ve Varšavě. Pracuje pod záštitou pěti ústavů Polské akademie věd a je první neziskovou soukromou univerzitou v Polsku, která je otevřená novým inovacím ve vysokoškolském vzdělávání: interdisciplinární přístup, bližší vztahy mezi učiteli a studenty, studijní programy v zahraničí, stáže a podporu a dohled nad jednotlivými studentskými výzkumnými projekty. Collegium Civitas je také výborným vědeckým centrem a realizuje mnoho průřezových výzkumných programů a projektů v rámci mezinárodních partnerství.

Kontaktní údaje:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/CollegiumCivitas.English

Twitter: https://twitter.com/CollegiumC

 

Jsme velmi vděční Švédské agentuře pro mládež a občanskou společnost za spolupráci na švédské jazykové verzi webových stránek.

Kontaktní údaje:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ungciv

Twitter: https://twitter.com/ungciv