Co říkají organizace

Organizace
Logo
Forum français de la jeunesse (FFJ)
Le Forum français de la jeunesse (FFJ) s’est créé le 20 juin 2012. Il vit par la volonté des principales organisations gérées et animées par des jeunes. Celle de voir, en France, la jeunesse prendre la parole afin de faire avancer le débat public. http://forumfrancaisjeunesse.fr/
Hlasy

1 Měla by existovat daň pro společnosti, které používají roboty, jako způsob podpory systému sociálního zabezpečení?

2 Měla by EU zavést přísnější pravidla týkající se soukromí online komunikace (s možnými důsledky pro růst digitálních podniků)?

3 Měla by EU finančně podporovat informátory, kteří odsuzují protiprávní jednání tím, že zveřejňují důvěrné informace společností a veřejných orgánů?

4 Mělo by být slovní zneužívání související s genderovou identitou a sexuální orientací trestáno trestním právem (s možnými důsledky pro svobodu projevu)?

5 Měli by být žadatelé o azyl přerozdělováni v zemích EU na základě systému kvót?

6 Měly by mít země EU možnost znovu zavést hraniční kontroly v rámci schengenského prostoru?

7 Měla by Evropská unie zavést sankce pro členské státy EU, které nedodržují pravidla EU pro zacházení se zvířaty?

8 Měli by politici EU podporovat rychlejší postupné ukončení dotací na fosilní paliva?

9 Měli by politici stanovit vyšší cíle pro snížení emisí metanu (které jsou většinou tvořeny výrobou fosilních paliv a chovem hospodářských zvířat)?

10 Měla by EU vybírat daň z plastických a jednorázových položek na financování rozpočtu EU, což je způsob, jak omezit jejich používání?

11 Měla by být v EU zavedena minimální minimální sazba daně z příjmů právnických osob ve výši nejméně 20%?

12 12. Měl by existovat evropský orgán, který by byl oprávněn prosazovat dodržování daňových předpisů?

13 Měl by rozpočet EU financovat daň z finančních činností?

14 Mělo by dojít k většímu navýšení víceletého rozpočtu EU na období 2021–2027?

15 Měla by EU utratit více peněz na podporu malých zemědělců proti kolísání cen zemědělských produktů?

16 16. Měly by orgány EU podporovat renegociace vládního dluhu v nejzadluženějších zemích?

17 Měla by EU zavést společná pravidla týkající se minimálního příjmu, která by pravděpodobně nutila některé členské státy zvýšit úroveň minimálního příjmu?

18 Měli by politici přijmout přísnější opatření, aby omezili používání pracovních smluv na dobu určitou?

19 Měla by EU finančně postihovat země, u nichž bylo zjištěno, že porušují zásady EU v oblasti právního státu?

20 Měla by většina národních parlamentů získat právo vetovat právní předpisy EU?

21 Měla by Evropská obranná unie nakonec vést ke zřízení evropských ozbrojených sil?

22 Měla by EU usilovat o užší obchodní vztahy se Spojenými státy?

23 Měla by EU ukončit svou politiku ekonomických sankcí proti Rusku?

24 Měli by politici EU přijmout opatření na omezení vývozu Číny na trh EU?

25 Měla by EU podporovat uznání palestinské státnosti a řešení dvou států?

Organizační návrhy

19 Apr 2019 | NÁVRH Parvenir à un réel espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le processus de Bologne constitue le principal outil de la construction d’un espace européen d’enseignement supérieur. À ce titre, nous tirons un bilan mitigé de...

Hlasujte o návrhu:
19 Apr 2019 | NÁVRH Renforcer le programme Erasmus +

Alors que l’Union européenne souhaite voir augmenter le nombre de jeunes ayant connu une mobilité, il est nécessaire qu’elle travaille au développement d’opportunités...

Hlasujte o návrhu:
19 Apr 2019 | NÁVRH Améliorer l’information et la valorisation autour des mobilités

Pour le FFJ, la mobilité est un outil fondamental dans le renforcement de la citoyenneté européenne. Depuis 1987, la date de la création du programme Erasmus, l’Union...

Hlasujte o návrhu:
19 Apr 2019 | NÁVRH Appliquer une politique ambitieuse en matière d’aide publique au développement

L’Union européenne est le premier donateur au monde en matière d’aide publique au développement (APD). Cette aide qui transite depuis les pays développés...

Hlasujte o návrhu:
19 Apr 2019 | NÁVRH Protéger les réfugié·e·s et déplacé·e·s environnementaux·ales

Lors de la 14e Conférence des parties qui s’est tenue à Poznan en décembre 2008, le Haut-Commissaire adjoint des Nations unies pour les réfugiés a annoncé...

Hlasujte o návrhu:
23