Co říkají organizace

Organizace
Logo
JEF Europe (Young European Federalists)
The Young European Federalists (JEF) Europe is a trans-partisan political youth organisation with over 13.000 members active in more than 30 countries in Europe. Founded in 1972, the organisation strives towards a federal Europe based on the principles of democracy, subsidiarity and rule of law. JEF promotes true European Citizenship, and works towards more active participation of young people in democratic life. https://www.jef.eu
Hlasy

1 Měla by existovat daň pro společnosti, které používají roboty, jako způsob podpory systému sociálního zabezpečení?

2 Měla by EU zavést přísnější pravidla týkající se soukromí online komunikace (s možnými důsledky pro růst digitálních podniků)?

3 Měla by EU finančně podporovat informátory, kteří odsuzují protiprávní jednání tím, že zveřejňují důvěrné informace společností a veřejných orgánů?

4 Mělo by být slovní zneužívání související s genderovou identitou a sexuální orientací trestáno trestním právem (s možnými důsledky pro svobodu projevu)?

5 Měli by být žadatelé o azyl přerozdělováni v zemích EU na základě systému kvót?

6 Měly by mít země EU možnost znovu zavést hraniční kontroly v rámci schengenského prostoru?

7 Měla by Evropská unie zavést sankce pro členské státy EU, které nedodržují pravidla EU pro zacházení se zvířaty?

8 Měli by politici EU podporovat rychlejší postupné ukončení dotací na fosilní paliva?

9 Měli by politici stanovit vyšší cíle pro snížení emisí metanu (které jsou většinou tvořeny výrobou fosilních paliv a chovem hospodářských zvířat)?

10 Měla by EU vybírat daň z plastických a jednorázových položek na financování rozpočtu EU, což je způsob, jak omezit jejich používání?

11 Měla by být v EU zavedena minimální minimální sazba daně z příjmů právnických osob ve výši nejméně 20%?

12 12. Měl by existovat evropský orgán, který by byl oprávněn prosazovat dodržování daňových předpisů?

13 Měl by rozpočet EU financovat daň z finančních činností?

14 Mělo by dojít k většímu navýšení víceletého rozpočtu EU na období 2021–2027?

15 Měla by EU utratit více peněz na podporu malých zemědělců proti kolísání cen zemědělských produktů?

16 16. Měly by orgány EU podporovat renegociace vládního dluhu v nejzadluženějších zemích?

17 Měla by EU zavést společná pravidla týkající se minimálního příjmu, která by pravděpodobně nutila některé členské státy zvýšit úroveň minimálního příjmu?

18 Měli by politici přijmout přísnější opatření, aby omezili používání pracovních smluv na dobu určitou?

19 Měla by EU finančně postihovat země, u nichž bylo zjištěno, že porušují zásady EU v oblasti právního státu?

20 Měla by většina národních parlamentů získat právo vetovat právní předpisy EU?

21 Měla by Evropská obranná unie nakonec vést ke zřízení evropských ozbrojených sil?

22 Měla by EU usilovat o užší obchodní vztahy se Spojenými státy?

23 Měla by EU ukončit svou politiku ekonomických sankcí proti Rusku?

24 Měli by politici EU přijmout opatření na omezení vývozu Číny na trh EU?

25 Měla by EU podporovat uznání palestinské státnosti a řešení dvou států?

Organizační návrhy

08 Mar 2019 | NÁVRH Security and defence

European Union is a crucial player in the multilateral world older, but until now it has been speaking in different voices of Member States. Closer defence integration is also needed as it would bring...

Hlasujte o návrhu:
08 Mar 2019 | NÁVRH Climate and energy

We call on the European Union to step up their efforts in becoming a global leader in climate mitigation policies by turning into a green superpower that can inspire other countries in their transition...

Hlasujte o návrhu:
08 Mar 2019 | NÁVRH Migration

1. We strongly advocate for establishing common European standards for assistance and integration services for migrants across the Union, financed on the European level, as only European solutions will...

Hlasujte o návrhu:
08 Mar 2019 | NÁVRH Transparency and accountability of European institutions

Any democratic system is based on the principle of accountability, where the governmental officials - both elected and appointed by those who have been elected - are responsible to citizens for their decisions...

Hlasujte o návrhu:
08 Mar 2019 | NÁVRH Rule of law

The European Union is a Union of values: it is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights. These values are common to...

Hlasujte o návrhu:
2