Εναλλακτικά Σενάρια

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετούν νομοθεσία της Ε.Ε. για λογαριασμό σας. Τι θα γινόταν, όμως, αν οι χρήστες/ριες αυτής της πλατφόρμας και οι πολίτες γενικά μπορούσαν να αποφασίσουν για το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας;

Εδώ μπορείτε να δείτε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα 25 ψηφοφοριών - κλειδιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία πέντε χρόνια, εάν οι χρήστες/ριες αυτής της πλατφόρμας είχαν ψηφίσει σαν Ευρωβουλευτές/ριες.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε το δικό σας σενάριο, προβλέποντας πόσες έδρες θα κατανεμηθούν σε κάθε Ευρωομάδα και πώς αυτή η σύνθεση θα επηρέαζε τις αποφάσεις της Ε.Ε.

Το σενάριό σας

Πόσες έδρες θα κερδίσει κάθε ευρωομάδα; Κάντε τη δική σας πρόβλεψη και δείτε τι επίπτωση μπορεί να έχουν αυτές οι αλλαγές στις αποφάσεις της Ε.Ε.

ΕΔΡΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Θέμα
Πώς ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές/ριες
Πώς ψήφισαν οι χρήστες/ριες
Το σενάριό σας
1

Θα έπρεπε να φορολογούνται οι εταιρίες που χρησιμοποιούν ρομπότ, ώστε να ενισχύεται το ασφαλιστικό σύστημα?

49.35%
47.06%
3.59%
53.02%
31.82%
15.16%
0%
0%
0%
2

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να ρυθμίσει με αυστηρότερο τρόπο τη διαδικτυακή επικοινωνία (με πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων);

51.46%
45.31%
3.24%
65.08%
22.15%
12.77%
0%
0%
0%
3

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίζει οικονομικά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), οι οποίοι/ες αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με αξιόποινες πράξεις εταιριών και δημοσίων φορέων?

49.40%
48.35%
2.25%
67.53%
17.18%
15.29%
0%
0%
0%
4

Θα έπρεπε η λεκτική βία σχετικά με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό να τιμωρείται ποινικά (με πιθανές επιπτώσεις στην ελευθερία του λόγου)?

67.45%
22.48%
10.07%
48.65%
36.95%
14.39%
0%
0%
0%
5

Θα έπρεπε οι αιτούντες άσυλο να αναδιανεμηθούν στις χώρες της Ε.Ε. βάσει ενός συστήματος ποσόστωσης?

66.55%
24.10%
9.35%
71.61%
20.44%
7.95%
0%
0%
0%
6

Θα έπρεπε να επιτρέπεται στις χώρες της Ε.Ε. να επανεισάγουν ελέγχους στα σύνορα εντός της Σένγκεν?

75.52%
15.80%
8.67%
68.27%
23.46%
8.26%
0%
0%
0%
7

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει κυρώσεις στα Κράτη - Μέλη της που δεν σέβονται τους κοινοτικούς κανόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των ζώων;

68.54%
25.35%
6.10%
77.07%
11.19%
11.74%
0%
0%
0%
8

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίζει πολιτικές προς μια πιο σύντομη έξοδο από τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων?

49.03%
46.18%
4.80%
80.88%
9.19%
9.93%
0%
0%
0%
9

Θα έπρεπε οι αρμόδιοι για την χάραξη πολιτικής να θέσουν υψηλότερους στόχους στη μείωση των εκπομπών μεθανίου (οι οποίες προέρχονται κυρίως από την παραγωγή των ορυκτών καυσίμων και την εκτατική κτηνοτροφία);

59.18%
38.85%
1.97%
78.48%
11.40%
10.12%
0%
0%
0%
10

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει φόρο στα πλαστικά και τα προϊόντα μιας χρήσης προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους;

77.12%
21.73%
1.15%
77.44%
15.31%
7.25%
0%
0%
0%
11

Θα έπρεπε να εισαχθεί ένας κοινός ελάχιστος εταιρικός φόρος της τάξεως του 20% και άνω στην Ε.Ε.;

60.09%
36.67%
3.24%
47.84%
30.04%
22.13%
0%
0%
0%
12

Θα έπρεπε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή της φορολογικής συμμόρφωσης;

53.88%
30.30%
15.82%
65.90%
19.11%
15.00%
0%
0%
0%
13

Θα έπρεπε να χρηματοδοτεί τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μια φορολόγηση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων?

74.38%
22.55%
3.07%
52.87%
26.89%
20.24%
0%
0%
0%
14

Θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση στον πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027?

72.62%
24.55%
2.83%
49.65%
22.01%
28.35%
0%
0%
0%
15

Θα έπρεπε να επενδύει η Ε.Ε. περισσότερα χρήματα σε μικρούς αγρότες για την καταπολέμηση της αστάθειας των αγροτικών τιμών;

49.10%
47.90%
2.99%
57.79%
24.67%
17.53%
0%
0%
0%
16

Θα έπρεπε οι θεσμοί της Ε.Ε. να προωθούν τις επαναδιαπραγματεύσεις των κρατικών χρεών για τις πιο χρεωμένες χώρες?

49.26%
25.07%
25.67%
64.01%
18.46%
17.53%
0%
0%
0%
17

Θα έπρεπε να εισάγει η Ε.Ε. κοινούς κανόνες για το ελάχιστο εισόδημα, οι οποίοι- κατά πάσα πιθανότητα- θα αναγκάσουν ορισμένα Κράτη-Μέλη να αυξήσουν τα επίπεδα του ελάχιστου εισοδήματος;

54.74%
43.88%
1.38%
58.19%
29.90%
11.91%
0%
0%
0%
18

Θα έπρεπε οι υπεύθυνοι για την χάραξη στρατηγικής να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό των ορισμένου χρόνου συμβάσεων εργασίας?

55.11%
38.36%
6.53%
56.74%
27.24%
16.02%
0%
0%
0%
19

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στις χώρες που συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τις αρχές της Ε.Ε. σε επίπεδο κράτους δικαίου;

67.74%
28.30%
3.96%
80.04%
11.06%
8.90%
0%
0%
0%
20

Θα έπρεπε μια πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων να έχει το δικαίωμα βέτο για τη νομοθεσία της Ε.Ε.?

50.16%
44.32%
5.52%
50.07%
32.65%
17.28%
0%
0%
0%
21

Θα έπρεπε η Ένωση Ευρωπαϊκής Άμυνας να οδηγήσει τελικά σε Ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις?

55.14%
43.42%
1.45%
58.10%
28.12%
13.78%
0%
0%
0%
22

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιδιώξει στενότερες εμπορικές σχέσεις με τις Η.Π.Α.;

61.50%
33.99%
4.51%
47.22%
28.84%
23.93%
0%
0%
0%
23

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να παύσει την πολιτική των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας

57.14%
42.24%
0.62%
52.61%
28.50%
18.89%
0%
0%
0%
24

Θα έπρεπε οι υπεύθυνοι για την χάραξη στρατηγικής της Ε.Ε. να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τις εξαγωγές της Κίνας εντός της ευρωπαϊκής αγοράς;

57.19%
37.63%
5.19%
46.92%
28.95%
24.13%
0%
0%
0%
25

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίξει την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους και τη λύση των δύο κρατών?

71.45%
12.63%
15.93%
66.17%
13.76%
20.07%
0%
0%
0%