Εναλλακτικά Σενάρια

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετούν νομοθεσία της Ε.Ε. για λογαριασμό σας. Τι θα γινόταν, όμως, αν οι χρήστες/ριες αυτής της πλατφόρμας και οι πολίτες γενικά μπορούσαν να αποφασίσουν για το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας;

Εδώ μπορείτε να δείτε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα 25 ψηφοφοριών - κλειδιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία πέντε χρόνια, εάν οι χρήστες/ριες αυτής της πλατφόρμας είχαν ψηφίσει σαν Ευρωβουλευτές/ριες.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε το δικό σας σενάριο, προβλέποντας πόσες έδρες θα κατανεμηθούν σε κάθε Ευρωομάδα και πώς αυτή η σύνθεση θα επηρέαζε τις αποφάσεις της Ε.Ε.

Το σενάριό σας

Πόσες έδρες θα κερδίσει κάθε ευρωομάδα; Κάντε τη δική σας πρόβλεψη και δείτε τι επίπτωση μπορεί να έχουν αυτές οι αλλαγές στις αποφάσεις της Ε.Ε.

ΕΔΡΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF
SPRING
VOLT

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Θέμα
Πώς ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές/ριες
Πώς ψήφισαν οι χρήστες/ριες
Το σενάριό σας
1

Θα έπρεπε να φορολογούνται οι εταιρίες που χρησιμοποιούν ρομπότ, ώστε να ενισχύεται το ασφαλιστικό σύστημα?

49.35%
47.06%
3.59%
55.48%
29.30%
15.22%
0%
0%
0%
2

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να ρυθμίσει με αυστηρότερο τρόπο τη διαδικτυακή επικοινωνία (με πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων);

51.46%
45.31%
3.24%
58.40%
28.27%
13.32%
0%
0%
0%
3

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίζει οικονομικά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), οι οποίοι/ες αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με αξιόποινες πράξεις εταιριών και δημοσίων φορέων?

49.40%
48.35%
2.25%
64.09%
20.17%
15.74%
0%
0%
0%
4

Θα έπρεπε η λεκτική βία σχετικά με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό να τιμωρείται ποινικά (με πιθανές επιπτώσεις στην ελευθερία του λόγου)?

67.45%
22.48%
10.07%
50.30%
36.86%
12.84%
0%
0%
0%
5

Θα έπρεπε οι αιτούντες άσυλο να αναδιανεμηθούν στις χώρες της Ε.Ε. βάσει ενός συστήματος ποσόστωσης?

66.55%
24.10%
9.35%
69.52%
21.65%
8.84%
0%
0%
0%
6

Θα έπρεπε να επιτρέπεται στις χώρες της Ε.Ε. να επανεισάγουν ελέγχους στα σύνορα εντός της Σένγκεν?

75.52%
15.80%
8.67%
60.64%
30.05%
9.31%
0%
0%
0%
7

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει κυρώσεις στα Κράτη - Μέλη της που δεν σέβονται τους κοινοτικούς κανόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των ζώων;

68.54%
25.35%
6.10%
79.61%
11.12%
9.27%
0%
0%
0%
8

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίζει πολιτικές προς μια πιο σύντομη έξοδο από τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων?

49.03%
46.18%
4.80%
76.66%
12.36%
10.98%
0%
0%
0%
9

Θα έπρεπε οι αρμόδιοι για την χάραξη πολιτικής να θέσουν υψηλότερους στόχους στη μείωση των εκπομπών μεθανίου (οι οποίες προέρχονται κυρίως από την παραγωγή των ορυκτών καυσίμων και την εντατική κτηνοτροφία);

59.18%
38.85%
1.97%
75.60%
14.29%
10.10%
0%
0%
0%
10

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει φόρο στα πλαστικά και τα προϊόντα μιας χρήσης προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους;

77.12%
21.73%
1.15%
75.51%
17.56%
6.93%
0%
0%
0%
11

Θα έπρεπε να εισαχθεί ένας κοινός ελάχιστος εταιρικός φόρος της τάξεως του 20% και άνω στην Ε.Ε.;

60.09%
36.67%
3.24%
45.97%
31.23%
22.80%
0%
0%
0%
12

Θα έπρεπε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή της φορολογικής συμμόρφωσης;

53.88%
30.30%
15.82%
61.21%
22.46%
16.33%
0%
0%
0%
13

Θα έπρεπε να χρηματοδοτεί τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μια φορολόγηση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων?

74.38%
22.55%
3.07%
47.24%
31.40%
21.36%
0%
0%
0%
14

Θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση στον πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027?

72.62%
24.55%
2.83%
46.16%
24.25%
29.58%
0%
0%
0%
15

Θα έπρεπε να επενδύει η Ε.Ε. περισσότερα χρήματα σε μικρούς αγρότες για την καταπολέμηση της αστάθειας των αγροτικών τιμών;

49.10%
47.90%
2.99%
66.18%
19.89%
13.93%
0%
0%
0%
16

Θα έπρεπε οι θεσμοί της Ε.Ε. να προωθούν τις επαναδιαπραγματεύσεις των κρατικών χρεών για τις πιο χρεωμένες χώρες?

49.26%
25.07%
25.67%
63.56%
19.10%
17.33%
0%
0%
0%
17

Θα έπρεπε να εισάγει η Ε.Ε. κοινούς κανόνες για το ελάχιστο εισόδημα, οι οποίοι- κατά πάσα πιθανότητα- θα αναγκάσουν ορισμένα Κράτη-Μέλη να αυξήσουν τα επίπεδα του ελάχιστου εισοδήματος;

54.74%
43.88%
1.38%
63.94%
25.88%
10.18%
0%
0%
0%
18

Θα έπρεπε οι υπεύθυνοι για την χάραξη στρατηγικής να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό των ορισμένου χρόνου συμβάσεων εργασίας?

55.11%
38.36%
6.53%
59.38%
24.96%
15.65%
0%
0%
0%
19

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στις χώρες που συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τις αρχές της Ε.Ε. σε επίπεδο κράτους δικαίου;

67.74%
28.30%
3.96%
76.88%
13.70%
9.42%
0%
0%
0%
20

Θα έπρεπε μια πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων να έχει το δικαίωμα βέτο για τη νομοθεσία της Ε.Ε.?

50.16%
44.32%
5.52%
43.04%
39.23%
17.73%
0%
0%
0%
21

Θα έπρεπε η Ένωση Ευρωπαϊκής Άμυνας να οδηγήσει τελικά σε Ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις?

55.14%
43.42%
1.45%
52.53%
33.76%
13.71%
0%
0%
0%
22

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιδιώξει στενότερες εμπορικές σχέσεις με τις Η.Π.Α.;

61.50%
33.99%
4.51%
44.00%
31.16%
24.84%
0%
0%
0%
23

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να παύσει την πολιτική των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας

57.14%
42.24%
0.62%
42.64%
37.44%
19.92%
0%
0%
0%
24

Θα έπρεπε οι υπεύθυνοι για την χάραξη στρατηγικής της Ε.Ε. να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τις εξαγωγές της Κίνας εντός της ευρωπαϊκής αγοράς;

57.19%
37.63%
5.19%
48.88%
28.39%
22.73%
0%
0%
0%
25

Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίξει την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους και τη λύση των δύο κρατών?

71.45%
12.63%
15.93%
61.82%
14.73%
23.45%
0%
0%
0%