Polskie > Zarejestruj się i wpływaj na przyszłość Unii.
30 Nov 2018

Zarejestruj się i wpływaj na przyszłość Unii.

Zarejestruj się i wpływaj na przyszłość Unii.

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego! Chcesz wpływać na debatę publiczną? Zabrać głos w kwestiach ważnych dla Europy? Przedstawić swoje propozycje i opinie na temat palących kwestii?

Zarejestruj swoją organizację na stronie YourVoteMatters.eu/pl i wypowiedz się. Organizacje pozarządowe i liderzy opinii mogą założyć darmowy profil i publikować swoje propozycje i stanowiska w ważnych dla nich kwestiach. Będą one później widoczne dla wszysktich użytkowników i europarlamentarzytów. Co istotne, każda zarejestrowana organizacja będzie mogła również odnieść się do zgłoszonych opinii innych organizacji, liderów opinii I kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Twoje stanowisko mają znaczenie, a dzięki platformie YourVoteMatters.eu/pl będziesz mógł wpływać na debatę w wyborach do UE.

Aby zarejestrować się na platformie, Twoja organizacja musi spełniać następujące kryteria:

  • mieć siedzibę w UE, a co za tym idzie być bezpośrednio zainteresowana wyborami w 2019 roku i życiem politycznym w Unii.
  • posiadać osobowość prawną wymaganą przpisami prawa obowiązującymi w kraju, w którym ma siedzibę
  • posiadać dobrą reputację – np. nie używać mowy nienawiści, nie podżegać do nieanawiści, dyskryminacji, wrogości lub przemocy.
  • posiadać stronę interentową lub chociażby własny profil w mediach społecznościowych

Platforma jest otwarta dla grup o różnych poglądach politycznych – konserwatywnych, liberalnych, progresywnych i in.

Zarejestruj się i wpływaj na kształt Unii!