Σχετικά με τους συμμετέχοντες οργανισμούς

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται από μια κοινοπραξία πέντε Ευρωπαϊκών οργανώσεων, οι οποίες είναι οι εξής: Riparte il futuro (Ιταλία), VoteWatch Europe (Βέλγιο), European Citizen Action Service (Βέλγιο), Vouliwatch (Ελλάδα) και Collegium Civitas (Πολωνία) με σκοπό να προωθήσουν τον διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στον επόμενο γύρο των εκλογών (πολιτικών, κομμάτων, πολιτών, οργανώσεων και παραγόντων).

 

  1. Riparte il futuro (Ιταλία)

Ο οργανισμός Riparte il futuro είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της ανάπτυξης και διάχυσης ψηφιακών και διαδικτυακών εργαλείων και της ανάπτυξης εκστρατειών. Μέσα στα χρόνια, η Riparte il futuro κατάφερε να προσελκύσει, ευαισθητοποιήσει και ενδυναμώσει περισσότερους από 1.1 εκατομμύριο χρήστες μέσω των ψηφιακών της εκστρατειών και να τους εμπνεύσει να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς και υπέρ της διαφάνειας.

Επικοινωνία

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/senza.corruzione.riparte.il.futuro/

Twitter: https://twitter.com/riparteilfuturo

 

  1. VoteWatch Europe (Βέλγιο)

Το VoteWatch Europe είναι ένα ηγετικό think-tank που εδρεύει στις Βρυξέλλες και συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ε.Ε. παρέχοντας διορατικές αναλύσεις και προβλέψεις βάσει ποικίλων πολιτικών δεδομένων. Ειδικεύονται στη συλλογή, ερμηνεία και επικοινωνία μεγάλων βάσεων δεδομένων πολιτικών αποφάσεων σε ειδικό (και μη) κοινό, κατέχοντας έτσι την πρώτη θέση σε ακόλουθους από τα μέλη του ΕΚ, σύμφωνα με ανεξάρτητες έρευνες. Το VoteWatch Europe έχει ήδη υλοποιήσει μερικά παρόμοια διαδικτυακά έργα για την προηγούμενη προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών του 2014, με τίτλο Electio2014 και  MyVote2014.

Επικοινωνία:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/VoteWatchEurope

Twitter: https://twitter.com/VoteWatchEurope

 

  1.  European Citizen Action Service (Βέλγιο)

Η European Citizen Action Service (ECAS) είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση, με έδρα στις Βρυξέλλες, πανευρωπαϊκού βεληνεκούς βάση μελών και μία εμπειρία 27 χρόνων στο να ενδυναμώνει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και στο να προωθεί την ανοιχτή και συμπεριληπτική λήψη αποφάσεων. Η καταστατική τους αποστολή είναι να ενδυναμώσουν τους πολίτες με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρότερης και πιο συμπεριληπτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω: (A) Της προώθησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και (B) της ανάπτυξης και υποστήριξης μηχανισμών οι οποίοι αυξάνουν τη συμμετοχή των πολιτών και της Κοινωνίας των Πολιτών στη και σε διάδραση με την Ε.Ε..

Επικοινωνία:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ecas.europe/

Twitter: https://twitter.com/ecas_europe

 

  1. Vouliwatch (Ελλάδα)

Το Vouliwatch είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παρακολούθησης και ελέγχου του Ελληνικού Κοινοβουλίου  ο οποίος δημιουργήθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα ως ΜΚΟ στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2014 σαν απάντηση στην αυξανόμενη απογοήτευση και απαξίωση μιας μεγάλης μερίδας του ελληνικού πληθυσμού προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το ευρύτερο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε πολίτες και πολιτικούς μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και ταυτόχρονα να προωθήσει, μέσω εκστρατειών, μια κουλτούρα διαφάνειας, λογοδοσίας και ενεργούς πολιτικής συμμετοχής.

Επικοινωνία:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vouliwatch/

Twitter: https://twitter.com/vouliwatch

 

  1. Collegium Civitas (Πολωνία)

Collegium Civitas είναι ένας θεσμός ανώτατης εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1997 στη Βαρσοβία. Λειτουργεί υπό την αιγίδα πέντε ινστιτούτων της Πολωνικής Ακαδημίας των Επιστημών και είναι το πρώτο μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Πολωνία, ανοιχτό σε νέες και επωφελείς καινοτομίες στην ανώτατη εκπαίδευση: διατομεακές προσεγγίσεις, στενότερες σχέσεις φοιτητών/ριών - καθηγητών/ριών προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό, πρακτικές ασκήσεις, και την ενθάρρυνση και εποπτεία ατομικών ερευνητικών σχεδίων των σπουδαστών/ριών. Το Collegium Civitas είναι επίσης ένα άριστο ερευνητικό κέντρο  και εκπονεί μια σειρά εγκάρσιων ερευνητικών προγραμμάτων μέσα από διεθνείς συνεργασίες.

Επικοινωνία:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/CollegiumCivitas.English

Twitter: https://twitter.com/CollegiumC

 

Είμαστε πολύ ευγώμων απο το Σουηδικό πρακτορείο για Νέους και Πολιτιστικής Κοινωνίας για την συνχορηγία για την Σουηδική γλώσσα έκδοση της ιστοσελίδας.

Επικοινωνία:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ungciv

Twitter: https://twitter.com/ungciv