Πώς αποφάσισαν οι πολιτικοί για λογαριασμό μας

Ψάξτε τη θέση των Ευρωβουλευτών/ριών σας και των νέων υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές του 2019 πάνω σε 25 θέματα κλειδιά για τα οποία έχει ψηφίσει το Ευρωκοινονούλιο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τι λένε οι οργανισμοί

Χρειάζεστε μια συμβουλή εμπιστοσύνης; Ψάξτε τις απόψεις και προτάσεις των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.