Slovenský > Voľby do Európskeho parlamentu sú už za rohom - neboj sa prejaviť svoj názor!
05 Apr 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sú už za rohom - neboj sa prejaviť svoj názor!

Voľby do Európskeho parlamentu sú už za rohom - neboj sa prejaviť svoj názor!

Najmä v ošiali udalostí spojených s prezidentskými voľbami na Slovensku je ľahké zabudnúť na ďalší o nič menej dôležitý dátum, kedy nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Keďže je to jediná priamo volená európska inštitúcia, jej osud je plne zverený do rúk občanov. To znamená, že my máme možnosť rozhodovať o tom, kto bude nielen reprezentovať naše záujmy, ale aj robiť dôležité rozhodnutia týkajúce sa Európskej komisie, využitia rozpočtu, ako aj prijatia legislatívy určujúcej budúcnosť celej EÚ.

Avšak, jediný spôsob, akým sa môžeme uistiť v tom, že naše záujmy budú reprezentované je to, že svoje preferencie prejavíme pomocou volieb. Jediné, čo preto potrebujeme urobiť, je informovať sa ohľadom postojov jednotlivých poslancov a na základe toho sa rozhodnúť, ktorý z nich sa najlepšie zhoduje s našimi názormi. Následne stačí len nájsť najbližšiu volebnú miestnosť v našom okolí a v deň volieb (v prípade Slovenska je to 25. máj) zakrúžkovať mená nami vopred vybraných kandidátov. Zoznam všetkých kandidátov ako aj politický program jednotlivých politických strán môžeme nájsť na ich webovej stránke.

Európa v 21. storočí musí čeliť viacerým výzvam od globálneho otepľovania až po migračnú krízu. Práve preto je v dnešnej dobe obzvlášť dôležité, aby sme spojili sily a vyjadrili naše preferencie prostredníctvom volieb. Hlavnou myšlienkou demokracie je vláda ľudu a aby sme si ju udržali je potrebná účasť každého z nás.

“Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.” - Platón