Scenariusze na przyszłość

Posłowie Parlamentu Europejskiego uchwalają prawo UE w Twoim imieniu. Ale co by było, gdyby to obywatele, użytkownicy tej strony mogli decydować o wyniku każdego głosowania?

Tutaj można zobaczyć, jaki byłby wynik 25 kluczowych głosowań, które miały miejsce w Parlamencie Europejskim w ciągu ostatnich pięciu lat, gdyby to użytkownicy tej strony brali w nich udział bezpośrednio.

Można również stworzyć swój własny scenariusz, przewidując, ile miejsc każda europejska grupa polityczna zdobędzie w wyborach europejskich i zobaczyć, jak to miałoby wpływ na decyzje UE.

Twój scenariusz

Ile miejsc wygra każda grupa polityczna? Stwórz własne prognozy i zobacz, jaki wpływ mogą mieć zmiany na decyzje UE

MIEJSC DO ROZDYSPONOWANIA:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF

ZAKTUALIZUJ REZULTATY

Temat
Jak głosowali europosłowie
Jak głosowali użytkownicy
Twój scenariusz
1

Czy powinien istnieć podatek od firm wykorzystujących roboty, jako sposób na wsparcie systemu ubezpieczeń społecznych?

49.35%
47.06%
3.59%
53.01%
31.83%
15.16%
0%
0%
0%
2

Czy UE powinna wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące prywatności w komunikacji online (z potencjalnymi implikacjami dla rozwoju cyfrowego biznesu)?

51.46%
45.31%
3.24%
65.08%
22.13%
12.79%
0%
0%
0%
3

Czy UE powinna wspierać finansowo sygnalistów, którzy informują o nieprawidłowościach, ujawniając poufne informacje firm i organów publicznych?

49.40%
48.35%
2.25%
67.53%
17.17%
15.31%
0%
0%
0%
4

Czy słowne znieważanie odnoszące się do tożsamości płciowej i orientacji seksualnej powinny być karane w oparciu o przepisy prawa karnego (z potencjalnymi konsekwencjami dla wolności słowa)?

67.45%
22.48%
10.07%
48.67%
36.95%
14.39%
0%
0%
0%
5

Czy osoby ubiegające się o azyl powinny być relokowane pomiędzy kraje Unii w oparciu o system kwot?

66.55%
24.10%
9.35%
71.62%
20.43%
7.95%
0%
0%
0%
6

Czy kraje UE powinny mieć możliwość ponownego wprowadzenia kontroli granicznych w strefie Schengen?

75.52%
15.80%
8.67%
68.27%
23.47%
8.26%
0%
0%
0%
7

Czy Unia Europejska powinna wprowadzić kary dla państw członkowskich UE, które nie przestrzegają unijnych przepisów dotyczących traktowania zwierząt?

68.54%
25.35%
6.10%
77.08%
11.18%
11.74%
0%
0%
0%
8

Czy unijni decydenci powinni wspierać szybsze wycofywanie się z subsydiowania paliw kopalnych?

49.03%
46.18%
4.80%
80.88%
9.18%
9.93%
0%
0%
0%
9

Czy unijni decydenci powinni wyznaczyć wyższe cele w zakresie ograniczenia emisji metanu (która powstaje głównie przez produkcję paliw kopalnych i hodowlę zwierząt gospodarskich)?

59.18%
38.85%
1.97%
78.49%
11.40%
10.11%
0%
0%
0%
10

Czy UE powinna wprowadzić podatek od artkułów plastikowych oraz jednorazowego użytku i wesprzeć budżet unijny, aby w ten sposób ograniczyć użycie takich artykułów.

77.12%
21.73%
1.15%
77.44%
15.30%
7.26%
0%
0%
0%
11

Czy należy wprowadzić jednolity podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie min.20% we wszystkich krajach UE?

60.09%
36.67%
3.24%
47.85%
30.04%
22.11%
0%
0%
0%
12

Czy powinien istnieć europejski organ upoważniony do egzekwowania przestrzegania przepisów podatkowych?

53.88%
30.30%
15.82%
65.90%
19.11%
14.99%
0%
0%
0%
13

Czy Unia powinna wprowadzić podatek od operacji finansowych?

74.38%
22.55%
3.07%
52.87%
26.88%
20.25%
0%
0%
0%
14

Czy powinien nastąpić większy wzrost wieloletniego budżetu UE na okres 2021-2027?

72.62%
24.55%
2.83%
49.66%
22.00%
28.34%
0%
0%
0%
15

Czy UE powinna wspierać finansowo drobnych rolników chroniąc ich przed niestabilnością cen produktów rolnych?

49.10%
47.90%
2.99%
57.79%
24.67%
17.54%
0%
0%
0%
16

Czy instytucje unijne powinny wspierać renegocjacje długu publicznego w najbardziej zadłużonych krajach?

49.26%
25.07%
25.67%
64.01%
18.45%
17.53%
0%
0%
0%
17

Czy Unia powinna wprowadzić wspólne przepisy dotyczące dochodu minimalnego, co mogłoby wpłynąć na wzrost poziomu minimalnych dochodów w niektórych państwach członkowskich?

54.74%
43.88%
1.38%
58.18%
29.91%
11.91%
0%
0%
0%
18

Czy decydenci unijni powinni podjąć bardziej zdecydowane działania w celu ograniczenia zawierania umów o pracę tymczasową?

55.11%
38.36%
6.53%
56.73%
27.24%
16.03%
0%
0%
0%
19

Czy państwa członkowskie naruszające unijne przepisy dotyczące praworządności powinny podlegać sankcjom finansowym?

67.74%
28.30%
3.96%
80.04%
11.06%
8.90%
0%
0%
0%
20

Czy większościom parlamentarnym w parlamentach narodowych powinno przysługiwać prawo weta wobec unijnych projektów legislacyjnych?

50.16%
44.32%
5.52%
50.06%
32.66%
17.28%
0%
0%
0%
21

Czy Europejska Unia Obronna powinna docelowo prowadzić do utworzenia Europejskich Sił Zbrojnych?

55.14%
43.42%
1.45%
58.11%
28.11%
13.78%
0%
0%
0%
22

Czy UE powinna dążyć do zacieśnienia stosunków handlowych ze Stanami Zjednoczonymi?

61.50%
33.99%
4.51%
47.23%
28.84%
23.94%
0%
0%
0%
23

Czy UE powinna zakończyć politykę sankcji ekonomicznych wobec Rosji?

57.14%
42.24%
0.62%
52.60%
28.51%
18.89%
0%
0%
0%
24

Czy unijni decydenci powinni podjąć środki w celu ograniczenia eksportu z Chin na rynek unijny?

57.19%
37.63%
5.19%
46.91%
28.95%
24.14%
0%
0%
0%
25

Czy Unia Europejska powinna wspierać niepodległość Palestyny i poprzeć ideę powstania dwóch państw?

71.45%
12.63%
15.93%
66.17%
13.75%
20.08%
0%
0%
0%