Informacje o YourVoteMatters.eu

YourVoteMatters.eu jest wielojęzyczną platformą cyfrową, zaprojektowaną jako innowacyjne narzędzie komunikacji między kandydatami w wyborach europejskich w 2019 roku i ich elektoratami.

Platforma jest rozwijana przez konsorcjum pięciu organizacji europejskich, w skład którego wchodzą: Riparte il Futuro (Włochy), VoteWatch Europe (Belgia), European Citizen Action Service (Belgia), Vouliwatch (Grecja) i Collegium Civitas (Polska). Celem jest wzmocnienie dialogu między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w kolejną rundę wyborów (polityków, partii politycznych, obywateli, organizacji i zainteresowanych stron).

Platforma zawiera następujące sekcje i narzędzia, z których każdy jest objaśniony szczegółowo na głównej stronie każdej sekcji:

1. Aktualności

Ta sekcja składa się z serii podsumowań polityk odnoszących się do najnowszych osiągnięć politycznych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Informuje również o fazach tego specjalnego projektu online.

2. Dopasuj swój glos

Głosując na 25 kluczowych kwestii, nad którymi posłowie do PE głosowali przez ostatnie pięć lat, można dowiedzieć się, który z posłów do PE lub nowy kandydat najlepiej pasuje do Pani/a poglądów.

Wybraliśmy 25 głosów, które wywołały wiele dyskusji, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i poza nim. Nasz wybór jest z definicji subiektywny. Aby uczynić to narzędzie łatwym w użyciu i zrozumiałym, uprościliśmy tytuły głosów. Aby uzyskać pełne wyjaśnienie i zrozumienie głosów, użytkownicy powinni zapoznać się z witryną VoteWatch Europe (www.votewatch.eu) oraz pełnym tekstem propozycji, nad którymi głosowano.

W przypadku obenych posłów do PE, te 25 odpowiedzi opiera się na ich publicznych głosowaniach. Nowi kandydaci zostaną uwzględnieni po wypełnieniu kwestionariusza online zawierającego te same 20 pytań. Tylko nowi kandydaci, którzy wypełnili ankietę, są włączeni do tego narzędzia. Jeśli jesteś kandydatem, który chciałby dołączyć do tego narzędzia, skontaktuj się z nami.

3. Jak głosowali?

Ponieważ wszystkie podmioty biorące udział w wyborach są równie ważne, YouVoteEU przedstawia na pierwszym planie profile i poglądy wszystkich z nich, w zakresie 25 zagadnień wpływających na codzienne życie. Sekcja składa się z 2 elementów:

W jaki sposób politycy decydowali w naszym imieniu – co pokazuje, w jaki sposób każdy poseł do PE, nowy kandydat i grupa europejska głosowali nad 25 kluczowymi dokumentami określającymi kilka obszarów polityki;

Co mówią organizacje – ogólnounijne i krajowe stanowiska zainteresowanych stron są systematycznie podkreślane za pomocą kilku narzędzi: sekcji profili standardowych i przycisku propozycji, w którym mogą wyrażać myśli, wątpliwości i pytania dotyczące manifestów kandydatów.

4.  Alternatywne scenariusze

Sekcja pokazuje, jaki byłby wynik głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie 25 kluczowych kwestii, gdyby wszyscy użytkownicy tej strony głosowali nad nimi zamiast posłów do PE. Dajemy Ci także możliwość stworzenia własnego scenariusza poprzez przydzielanie miejsc każdej ze stron w oparciu o własne prognozy wyników wyborów.