Informacje o organizacjach partnerskich

Platforma jest tworzona przez konsorcjum pięciu organizacji europejskich, w skład którego wchodzą: Riparte il futuro (Włochy), VoteWatch Europe (Belgia), European Citizen Action Service (Belgia), Vouliwatch (Grecja) i Collegium Civitas (Polska). Celem platformy jest wzmocnienie dialogu między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w kolejną rundę wyborów (polityków, partii politycznych, obywateli, organizacji i zainteresowanych stron).

 

1.  Riparte il futuro (Włochy)

Riparte il futuro jest organizacją non-profit, która powstała w styczniu 2013 roku i ma na celu promowanie przejrzystości i zwalczanie korupcji poprzez propagowanie i rozwijanie i rozpowszechnianie narzędzi cyfrowych i internetowych. Przez lata Riparte il futuro osiągnęło, zaangażowało i wzmocniło ponad 1,1 miliona użytkowników poprzez kampanie cyfrowe zorientowane na inicjatywy antykorupcyjne i przejrzystość.

Kontakt:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/senza.corruzione.riparte.il.futuro/

Twitter: https://twitter.com/riparteilfuturo

 

2. VoteWatch Europe (Belgia)

VoteWatch Europe jest wiodącym think-tankiem z siedzibą w Brukseli, który kształtuje debatę polityczną UE, dostarczając analizy i prognozy oparte na rzetelnych i zweryfikowanych danych politycznych. Specjalizują się w zbieraniu, interpretowaniu i przekazywaniu dużych zbiorów danych decyzji politycznych zarówno odbiorcom eksperckim, jak i nie-specjalistom. Według niezależnych badań stanowią najchętniej obserwowaną platformą parlamentarzystów z UE. VoteWatch Europe zrealizował już kilka podobnych projektów internetowych w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego w roku 2014, pod nazwą Electio2014 i MyVote2014.

Kontakt:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/VoteWatchEurope

Twitter: https://twitter.com/VoteWatchEurope

 

3. European Citizen Action Service (Belgia)

The European Citizen Action Service (ECAS) jest międzynarodową organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli, z pan-europejskim członkostwem i 27-letnim doświadczeniem we wspieraniu obywateli do korzystania ze swoich praw i promowania otwartego i integracyjnego procesu decyzyjnego. Ich deklarowaną misją jest wzmocnienie pozycji obywateli w celu stworzenia bardziej integracyjnej i silniejszej Unii Europejskiej poprzez: (A) promowanie i obronę praw obywateli oraz (B) rozwijanie i wspieranie mechanizmów mających na celu zwiększenie demokratycznego uczestnictwa obywateli i organizacji obywatelskich, oraz ich zaangażowanie, w UE.

Kontakt:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ecas.europe/

Twitter: https://twitter.com/ecas_europe

4. Vouliwatch (Grecki)

Vouliwatch jest bezstronną monitorująca organizacją parlamentarną, która została założona i zarejestrowana w Atenach w marcu 2014 r. w odpowiedzi na rosnące rozczarowanie dużej części greckiej ludności wobec demokracji parlamentarnej i szerzej - systemu politycznego Grecji.  Głównym celem organizacji łączenie przestrzeni między obywatelami i ich przedstawicielami politycznymi, jednocześnie promując kulturę przejrzystości, odpowiedzialności i aktywnego obywatelstwa.

Kontakt:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vouliwatch/

Twitter: https://twitter.com/vouliwatch

 

5. Collegium Civitas (Poland)

Collegium Civitas jestniepubliczną uczelnią założoną w 1997 roku w Warszawie. Działa pod patronatem pięciu instytutów Polskiej Akademii Nauk i jest pierwszą prywatną uczelnią non-profit w Polsce, otwartą na innowacje w szkolnictwie wyższym: podejścia interdyscyplinarne, bliższe relacje z wykładowcami, studia za granicą, staże oraz indywidualne projekty (badawcze) studentów. Collegium Civitas jest także naukowym centrum doskonałości i realizuje wiele międzysektorowych programów badawczych i projektów w ramach partnerstw międzynarodowych.

Kontakt:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/CollegiumCivitas.English

Twitter: https://twitter.com/CollegiumC

 

Jesteśmy wdzięczni szwedzkiej Agencji ds. Młodzieży i Społeczeństwa Obywatelskiego za udostępnienie szwedzkiej wersji językowej strony internetowej.

Dane kontaktowe:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ungciv

Twitter: https://twitter.com/ungciv