O Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski (PE) jest jedyną instytucją Unii Europejskiej bezpośrednio wybieraną przez obywateli i jednym z największych zgromadzeń demokratycznych na świecie. Wcześniej była to grupa konsultacyjna złożona z przedstawicieli parlamentów państw członkowskich, jednak obecnie jest wybierana w powszechnych wyborach bezpośrednich od 1979 r.

W PE jest w sumie 751 posłów, wybieranych co pięć lat, którzy reprezentują około 500 milionów osób z 28 państw członkowskich. Wszyscy obywatele UE w wieku co najmniej 18 lat (16 w Austrii) mogą głosować, nawet jeśli mieszkają w innym państwie członkowskim UE. Obywatele UE mogą również kandydować w wyborach w dowolnym państwie członkowskim UE. Aby dowiedzieć się więcej o pochodzeniu PE, kliknij tutaj.

Po wybraniu posłowie są zorganizowani w grupy polityczne posiadające wspólne cele polityczne, a nie powiązane według narodowości. Obecnie istnieje 8 grup politycznych: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci),  Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy  (ECR), Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy  (ALDE), Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica  (GUE-NGL), Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie  (Greens / EFA), Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej  (EFDD), oraz Europa Narodów i Wolności  (ENF) ).

Posłowie, którzy nie należą do żadnej grupy politycznej, nazywani są posłami niezrzeszonymi. PE działa w 24 oficjalnych językach Unii Europejskiej, a posłowie PE mają prawo zabierać głos w dowolnym wybranym przez siebie języku urzędowym, z tłumaczeniem symultanicznym oferowanym na wszystkich sesjach plenarnych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o organizacji i pracy PE.

Podczas gdy Parlament Europejski ma swoją oficjalną siedzibę w Strasburgu, większość posiedzeń komisji odbywa się w Brukseli, a sekretariat jest obsługiwany przez Luksemburg. Głosowania i debaty odbywają się w Strasburgu podczas comiesięcznych sesji plenarnych, które trwają cztery dni, a dodatkowe sesje miesięczne odbywają się w Brukseli. Podczas sesji plenarnej posłowie do PE głosują nad setkami poprawek, ustępów i sprawozdań. Większość głosów odbywa się poprzez pokazanie rąk, co oznacza, że ​​posłowie do PE podnoszą rękę, aby zasygnalizować, czy są za lub przeciw propozycji, czy też chcą wstrzymać się od głosu. Wyniki głosowania są rejestrowane (ale nie jest rejestrowany indywidualny głos każdego posła do PE). Jednakże wiele głosów, w tym wszystkie głosy ostateczne w sprawie akt legislacyjnych, jest w formie imiennego głosowania, co oznacza, że ​​głosowanie każdego pojedynczego posła do PE jest rejestrowane.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r

Według strony internetowej PE procedury wyboru do Parlamentu Europejskiego regulowane są zarówno przez prawodawstwo europejskie określające zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich, jak i szczegółowe przepisy krajowe, które różnią się w zależności od państwa. Uwspólnionie przepisy dotyczą zasady proporcjonalnej reprezentacji i tzw. „niepołączalności”: mandat posła do Parlamentu Europejskiego jest niepołączalny z funkcją członka rządu państwa członkowskiego. Wiele innych ważnych kwestii, takich jak dokładny system wyborczy i liczba okręgów wyborczych, regulują przepisy krajowe.

Następne wybory do Parlamentu Europejskiego mają się odbyć w dniach 23-26 maja 2019 r. W lutym 2018 r. Parlament Europejski głosował za zmniejszeniem liczby posłów do PE z 751 do 705 po wycofaniu się Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Miejsca są przydzielane państwom członkowskim proporcjonalnie do liczby ludności. Każde państwo ma ustaloną liczbę miejsc, a są one rozdzielane zgodnie z zasadą "proporcjonalności degresywnej", co oznacza, że państwa o większej liczbie ludności mają więcej posłów niż państwa o mniejszej liczbie ludności, ale te ostatnie mają więcej posłów niż wynikałoby to ściśle z zasady proporcjonalności.

Rada jednogłośnie zatwierdziła projekt decyzji w sprawie reformy Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (akt wyborczy z 1976 r.).

Celem nowych przepisów jest poprawa uczestnictwa obywateli w wyborach do PE, podniesienie zrozumienia ich europejskiego charakteru oraz zapobieganie nieuregulowanemu głosowaniu przy jednoczesnym poszanowaniu konstytucyjnej i wyborczej tradycji państw członkowskich.

Projekt uwzględnia zakaz "podwójnego głosowania", głosowania w państwach trzecich i poprawy widoczności europejskich partii politycznych. Aby uniknąć podwójnego głosowania, ustanowione zostaną organy kontaktowe w celu wymiany danych na temat głosujących obywateli innych państw. Proces ten będzie musiał rozpocząć się co najmniej sześć tygodni przed wyborami do PE.