Co mówią organizacje

Organizacja
Logo
Forum français de la jeunesse (FFJ)
Le Forum français de la jeunesse (FFJ) s’est créé le 20 juin 2012. Il vit par la volonté des principales organisations gérées et animées par des jeunes. Celle de voir, en France, la jeunesse prendre la parole afin de faire avancer le débat public. http://forumfrancaisjeunesse.fr/
Głosy

1 Czy powinien istnieć podatek od firm wykorzystujących roboty, jako sposób na wsparcie systemu ubezpieczeń społecznych?

2 Czy UE powinna wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące prywatności w komunikacji online (z potencjalnymi implikacjami dla rozwoju cyfrowego biznesu)?

3 Czy UE powinna wspierać finansowo sygnalistów, którzy informują o nieprawidłowościach, ujawniając poufne informacje firm i organów publicznych?

4 Czy słowne znieważanie odnoszące się do tożsamości płciowej i orientacji seksualnej powinny być karane w oparciu o przepisy prawa karnego (z potencjalnymi konsekwencjami dla wolności słowa)?

5 Czy osoby ubiegające się o azyl powinny być relokowane pomiędzy kraje Unii w oparciu o system kwot?

6 Czy kraje UE powinny mieć możliwość ponownego wprowadzenia kontroli granicznych w strefie Schengen?

7 Czy Unia Europejska powinna wprowadzić kary dla państw członkowskich UE, które nie przestrzegają unijnych przepisów dotyczących traktowania zwierząt?

8 Czy unijni decydenci powinni wspierać szybsze wycofywanie się z subsydiowania paliw kopalnych?

9 Czy unijni decydenci powinni wyznaczyć wyższe cele w zakresie ograniczenia emisji metanu (która powstaje głównie przez produkcję paliw kopalnych i hodowlę zwierząt gospodarskich)?

10 Czy UE powinna wprowadzić podatek od artkułów plastikowych oraz jednorazowego użytku i wesprzeć budżet unijny, aby w ten sposób ograniczyć użycie takich artykułów.

11 Czy należy wprowadzić jednolity podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie min.20% we wszystkich krajach UE?

12 Czy powinien istnieć europejski organ upoważniony do egzekwowania przestrzegania przepisów podatkowych?

13 Czy Unia powinna wprowadzić podatek od operacji finansowych?

14 Czy powinien nastąpić większy wzrost wieloletniego budżetu UE na okres 2021-2027?

15 Czy UE powinna wspierać finansowo drobnych rolników chroniąc ich przed niestabilnością cen produktów rolnych?

16 Czy instytucje unijne powinny wspierać renegocjacje długu publicznego w najbardziej zadłużonych krajach?

17 Czy Unia powinna wprowadzić wspólne przepisy dotyczące dochodu minimalnego, co mogłoby wpłynąć na wzrost poziomu minimalnych dochodów w niektórych państwach członkowskich?

18 Czy decydenci unijni powinni podjąć bardziej zdecydowane działania w celu ograniczenia zawierania umów o pracę tymczasową?

19 Czy państwa członkowskie naruszające unijne przepisy dotyczące praworządności powinny podlegać sankcjom finansowym?

20 Czy większościom parlamentarnym w parlamentach narodowych powinno przysługiwać prawo weta wobec unijnych projektów legislacyjnych?

21 Czy Europejska Unia Obronna powinna docelowo prowadzić do utworzenia Europejskich Sił Zbrojnych?

22 Czy UE powinna dążyć do zacieśnienia stosunków handlowych ze Stanami Zjednoczonymi?

23 Czy UE powinna zakończyć politykę sankcji ekonomicznych wobec Rosji?

24 Czy unijni decydenci powinni podjąć środki w celu ograniczenia eksportu z Chin na rynek unijny?

25 Czy Unia Europejska powinna wspierać niepodległość Palestyny i poprzeć ideę powstania dwóch państw?

Propozycje organizacji

19 Apr 2019 | PROPOZYCJA Parvenir à un réel espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le processus de Bologne constitue le principal outil de la construction d’un espace européen d’enseignement supérieur. À ce titre, nous tirons un bilan mitigé de...

Głosuj na propozycje:
19 Apr 2019 | PROPOZYCJA Renforcer le programme Erasmus +

Alors que l’Union européenne souhaite voir augmenter le nombre de jeunes ayant connu une mobilité, il est nécessaire qu’elle travaille au développement d’opportunités...

Głosuj na propozycje:
19 Apr 2019 | PROPOZYCJA Améliorer l’information et la valorisation autour des mobilités

Pour le FFJ, la mobilité est un outil fondamental dans le renforcement de la citoyenneté européenne. Depuis 1987, la date de la création du programme Erasmus, l’Union...

Głosuj na propozycje:
19 Apr 2019 | PROPOZYCJA Appliquer une politique ambitieuse en matière d’aide publique au développement

L’Union européenne est le premier donateur au monde en matière d’aide publique au développement (APD). Cette aide qui transite depuis les pays développés...

Głosuj na propozycje:
19 Apr 2019 | PROPOZYCJA Protéger les réfugié·e·s et déplacé·e·s environnementaux·ales

Lors de la 14e Conférence des parties qui s’est tenue à Poznan en décembre 2008, le Haut-Commissaire adjoint des Nations unies pour les réfugiés a annoncé...

Głosuj na propozycje:
23