Alternatívna budúcnosť

Poslanci Európskeho parlamentu prijímajú legislatívu EÚ vo vašom mene. Ale čo keby užívatelia tejto webovej stránky a občania vo všeobecnosti mohli rozhodnúť o výsledku každého hlasovania?

Tu môžete vidieť, aký by bol výsledok 25 kľúčových hlasov, ktoré sa uskutočnili v Európskom parlamente za posledných päť rokov, ak by ich užívatelia boli priamo hlasovali.

Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný scenár predpovedaním počtu miest, ktoré každá európska politická skupina vyhrá v európskych voľbách, a uvidíte, aký to bude mať vplyv na rozhodnutia EÚ.

Váš scenár

Koľko miest získa každá politická strana? Urobte svoj vlastný prehľad a zistite aký vplyv by ste mohli mať vy na rozhodnutia EÚ

PRIRADIŤ MIESTA:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF
SPRING
VOLT

Aktualizovať výsledky

Téma
Ako poslanci EP hlasujú
Ako užívatelia hlasujú
Váš scenár
1

Mala by byť zavedená daň pre spoločnosti využívajúce roboty, ako spôsob podpory systému sociálneho zabezpečenia?

49.35%
47.06%
3.59%
55.48%
29.30%
15.22%
0%
0%
0%
2

Mala by EÚ zaviesť prísnejšie pravidlá týkajúce sa súkromia online komunikácie? (s potenciálnymi dôsledkami pre rast digitálnych podnikov)?

51.46%
45.31%
3.24%
58.40%
28.27%
13.32%
0%
0%
0%
3

Mala by EÚ finančne podporovať ohlasovateľov priestupkov o ktorých sa dozvedeli sprístupnením dôverných informácií podnikov a verejných orgánov?

49.40%
48.35%
2.25%
64.09%
20.17%
15.74%
0%
0%
0%
4

Mali by sa verbálne útoky smerujúce k rodovej identite a sexuálnej orientácii regulovať trestným právom (s možnými dôsledkami na slobodu prejavu)?

67.45%
22.48%
10.07%
50.30%
36.86%
12.84%
0%
0%
0%
5

Mali by sa žiadatelia o azyl prerozdeliť v krajinách EÚ na základe systému kvót?

66.55%
24.10%
9.35%
69.52%
21.65%
8.84%
0%
0%
0%
6

Mali by sa členským štátom povoliť opätovné zavedenie hraničných kontrol v rámci Schengenského priestoru?

75.52%
15.80%
8.67%
60.64%
30.05%
9.31%
0%
0%
0%
7

Mala by Európska únia zaviesť sankcie pre členské štáty EÚ, ktoré nedodržiavajú predpisy EÚ o zaobchádzaní so zvieratami?

68.54%
25.35%
6.10%
79.61%
11.12%
9.27%
0%
0%
0%
8

Mali by politický činitelia EÚ podporovať rýchlejšie ukončenie dotácií na fosílne palivá?

49.03%
46.18%
4.80%
76.66%
12.36%
10.98%
0%
0%
0%
9

Mali by politickí predstavitelia stanoviť vyššie kontroly na zníženie emisií metánu (ktoré sú väčšinou spôsobené produkciou fosílnych palív a chovom hospodárskych zvierat)?

59.18%
38.85%
1.97%
75.60%
14.29%
10.10%
0%
0%
0%
10

Mala by EÚ vyberať daň z plastových a jednorazových tovarov na financovanie rozpočtu EÚ ako spôsob, ako obmedziť ich využívanie?

77.12%
21.73%
1.15%
75.51%
17.56%
6.93%
0%
0%
0%
11

Mala by sa v EÚ zaviesť spoločná minimálna sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške najmenej 20%?

60.09%
36.67%
3.24%
45.97%
31.23%
22.80%
0%
0%
0%
12

Mala by mať európsky orgán splnomocnený na presadzovanie daňového plnenia?

53.88%
30.30%
15.82%
61.21%
22.46%
16.33%
0%
0%
0%
13

Mala by daň z finančných aktivít financovať rozpočet EÚ?

74.38%
22.55%
3.07%
47.24%
31.40%
21.36%
0%
0%
0%
14

Mal by sa zvýšiť viacročný rozpočet EÚ na obdobie rokov 2021-2027?

72.62%
24.55%
2.83%
46.16%
24.25%
29.58%
0%
0%
0%
15

Mala by EÚ vynaložiť viac peňazí na podporu malých poľnohospodárov proti volatilite cien poľnohospodárskych výrobkov?

49.10%
47.90%
2.99%
66.18%
19.89%
13.93%
0%
0%
0%
16

Mali by inštitúcie EÚ podporovať opätovné rokovania o vládnom dlhu v najzadlženejších krajinách?

49.26%
25.07%
25.67%
63.56%
19.10%
17.33%
0%
0%
0%
17

Mala by EÚ zaviesť spoločné pravidlá týkajúce sa minimálnej mzdy, ktoré by pravdepodobne prinútili niektoré členské štáty zvýšiť svoje minimálne mzdy?

54.74%
43.88%
1.38%
63.94%
25.88%
10.18%
0%
0%
0%
18

Mali by politickí predstavitelia prijať prísnejšie opatrenia na obmedzenie používania pracovných zmlúv na dobu určitú?

55.11%
38.36%
6.53%
59.38%
24.96%
15.65%
0%
0%
0%
19

Mala by EÚ finančne sankcionovať krajiny, o ktorých sa zistilo, že porušujú zásady EÚ týkajúce sa zásad právneho štátu?

67.74%
28.30%
3.96%
76.88%
13.70%
9.42%
0%
0%
0%
20

Mala by väčšina národných parlamentov dostať právomoc vetovať právne predpisy EÚ?

50.16%
44.32%
5.52%
43.04%
39.23%
17.73%
0%
0%
0%
21

Mala by Európska obranná únia v konečnom dôsledku viesť k vytvoreniu európskych ozbrojených síl?

55.14%
43.42%
1.45%
52.53%
33.76%
13.71%
0%
0%
0%
22

Mala by sa EÚ usilovať o užšie obchodné vzťahy so Spojenými štátmi?

61.50%
33.99%
4.51%
44.00%
31.16%
24.84%
0%
0%
0%
23

Mala by EÚ ukončiť svoju politiku hospodárskych sankcií proti Rusku?

57.14%
42.24%
0.62%
42.64%
37.44%
19.92%
0%
0%
0%
24

Mali by politickí činitelia EÚ prijať opatrenia na obmedzenie exportu Číny na trh EÚ?

57.19%
37.63%
5.19%
48.88%
28.39%
22.73%
0%
0%
0%
25

Mala by EÚ podporiť uznanie Palestíny a riešenia dvoch štátov?

71.45%
12.63%
15.93%
61.82%
14.73%
23.45%
0%
0%
0%