Alternative Futures

Members of the European Parliament adopt EU legislation on your behalf. But what if the users of this website and citizens in general could decide the outcome of each vote?

Here you can see what the result of 25 key votes which took place in the European Parliament in the last five years would have been, if the users of this website had voted on them directly.

You can also create your own scenario, by predicting how many seats each European political group will win in the European elections and see how this would impact EU’s decisions.

Your scenario

How many seats will each political group win? Make your own prediction and see what impact the changes might have on EU’s decisions

SEATS TO ALLOCATE:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF

UPDATE RESULTS

Topic
How MEPs voted
How users voted
Your Scenario
1

Mala by byť zavedená daň pre spoločnosti využívajúce roboty, ako spôsob podpory systému sociálneho zabezpečenia?

49.35%
47.06%
3.59%
55.52%
29.80%
14.67%
0%
0%
0%
2

Mala by EÚ zaviesť prísnejšie pravidlá týkajúce sa súkromia online komunikácie? (s potenciálnymi dôsledkami pre rast digitálnych podnikov)?

51.46%
45.31%
3.24%
61.14%
25.33%
13.53%
0%
0%
0%
3

Mala by EÚ finančne podporovať ohlasovateľov priestupkov o ktorých sa dozvedeli sprístupnením dôverných informácií podnikov a verejných orgánov?

49.40%
48.35%
2.25%
64.51%
19.88%
15.60%
0%
0%
0%
4

Mali by sa verbálne útoky smerujúce k rodovej identite a sexuálnej orientácii regulovať trestným právom (s možnými dôsledkami na slobodu prejavu)?

67.45%
22.48%
10.07%
51.45%
35.80%
12.75%
0%
0%
0%
5

Mali by sa žiadatelia o azyl prerozdeliť v krajinách EÚ na zámlade systému kvót?

66.55%
24.10%
9.35%
70.47%
21.41%
8.12%
0%
0%
0%
6

Mali by sa členským štátom povoliť opätovné zavedenie hraničných kontrol v rámci Schengenského priestoru?

75.52%
15.80%
8.67%
63.95%
27.65%
8.41%
0%
0%
0%
7

Mala by Európska únia zaviesť sankcie pre členské štáty EÚ, ktoré nedodržiavajú predpisy EÚ o zaobchádzaní so zvieratami?

68.54%
25.35%
6.10%
77.26%
12.40%
10.34%
0%
0%
0%
8

Mali by politický činitelia EÚ podporovať rýchlejšie ukončenie dotácií na fosílne palivá?

49.03%
46.18%
4.80%
77.46%
11.67%
10.87%
0%
0%
0%
9

Mali by politickí predstavitelia stanoviť vyššie kontroly na zníženie emisií metánu (ktoré sú väčšinou spôsobené produkciou fosílnych palív a chovom hospodárskych zvierat)?

59.18%
38.85%
1.97%
75.66%
14.06%
10.28%
0%
0%
0%
10

Mala by EÚ vyberať daň z plastových a jednorazových tovarov na financovanie rozpočtu EÚ ako spôsob, ako obmedziť ich využívanie?

77.12%
21.73%
1.15%
75.65%
17.18%
7.17%
0%
0%
0%
11

Mala by sa v EÚ zaviesť spoločná minimálna sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške najmenej 20%?

60.09%
36.67%
3.24%
46.00%
32.53%
21.47%
0%
0%
0%
12

Mala by mať európsky orgán splnomocnený na presadzovanie daňového plnenia?

53.88%
30.30%
15.82%
64.06%
21.83%
14.11%
0%
0%
0%
13

Mala by daň z finančných aktivít financovať rozpočet EÚ?

74.38%
22.55%
3.07%
49.42%
30.83%
19.75%
0%
0%
0%
14

Mal by sa zvýšiť viacročný rozpočet EÚ na obdobie rokov 2021-2027?

72.62%
24.55%
2.83%
50.81%
21.67%
27.53%
0%
0%
0%
15

Mala by EÚ vynaložiť viac peňazí na podporu malých poľnohospodárov proti volatilite cien poľnohospodárskych výrobkov?

49.10%
47.90%
2.99%
65.58%
20.29%
14.13%
0%
0%
0%
16

Mali by inštitúcie EÚ podporovať opätovné rokovania o vládnom dlhu v najzadlženejších krajinách?

49.26%
25.07%
25.67%
65.77%
18.27%
15.95%
0%
0%
0%
17

Mala by EÚ zaviesť spoločné pravidlá týkajúce sa minimálnej mzdy, ktoré by pravdepodobne prinútili niektoré členské štáty zvýšiť svoje minimálne mzdy?

54.74%
43.88%
1.38%
62.18%
27.43%
10.39%
0%
0%
0%
18

Mali by politickí predstavitelia prijať prísnejšie opatrenia na obmedzenie používania pracovných zmlúv na dobu určitú?

55.11%
38.36%
6.53%
58.30%
26.48%
15.23%
0%
0%
0%
19

Mala by EÚ finančne sankcionovať krajiny, o ktorých sa zistilo, že porušujú zásady EÚ týkajúce sa zásad právneho štátu?

67.74%
28.30%
3.96%
77.68%
13.74%
8.58%
0%
0%
0%
20

Mala by väčšina národných parlamentov dostať právomoc vetovať právne predpisy EÚ?

50.16%
44.32%
5.52%
46.63%
37.46%
15.91%
0%
0%
0%
21

Mala by Európska obranná únia v konečnom dôsledku viesť k vytvoreniu európskych ozbrojených síl?

55.14%
43.42%
1.45%
56.57%
31.02%
12.41%
0%
0%
0%
22

Mala by sa EÚ usilovať o užšie obchodné vzťahy so Spojenými štátmi?

61.50%
33.99%
4.51%
47.10%
29.02%
23.88%
0%
0%
0%
23

Mala by EÚ ukončiť svoju politiku hospodárskych sankcií proti Rusku?

57.14%
42.24%
0.62%
45.14%
36.81%
18.05%
0%
0%
0%
24

Mali by politickí činitelia EÚ prijať opatrenia na obmedzenie exportu Číny na trh EÚ?

57.19%
37.63%
5.19%
49.16%
28.75%
22.09%
0%
0%
0%
25

Mala by EÚ podporiť uznanie Palestíny a riešenia dvoch štátov?

71.45%
12.63%
15.93%
65.05%
14.37%
20.59%
0%
0%
0%