O spoločnosti YourVoteMatters.eu

YourVoteMatters.eu je viacjazyčná digitálna platforma, navrhnutá ako inovatívny komunikačný nástroj medzi kandidátmi do európskych volieb 2019 a ich voličmi.

Platforma je vytvorená konzorciom piatich európskych organizácií zložených z: Riparte il Futuro (Taliansko), VoteWatch Europe (Belgicko), Európskej služby občanov (Belgicko), Vouliwatch (Grécko) a Collegium Civitas (Poľsko) s cieľom posilnenia dialógu medzi všetkými aktérmi zapojenými do ďalšieho kola volieb (politici, politické strany, občania, organizácie a zainteresované strany).

Zahŕňajú nasledujúce časti a nástroje, z ktorých každý je vysvetlený podrobnejšie na hlavnej stránke každej sekcie:

1. Správy

Táto časť pozostáva zo série publikačných správ týkajúcich sa najnovšieho politického vývoja z volebnej kampane Európskeho parlamentu. Taktiež vás informuje o fázach tohto špeciálneho on-line projektu.

2. Priraďte svoj hlas

Hlasovaním o 25 kľúčových otázkach, o ktorých poslanci Európskeho parlamentu (MEPs) tiež hlasovali za posledných päť rokov, môžete zistiť, ktorý poslanec EP alebo nový kandidát najviac zodpovedá vašim názorom.

Vybrali sme 25 hlasov, ktoré vytvorili veľa diskusií tak v Európskom parlamente ako aj mimo neho. Náš výber je podľa definície subjektívny. Aby sme tento nástroj ľahko použili a pochopili, zjednodušili sme názvy hlasov. V záujme úplného vysvetlenia a pochopenia hlasovania by sa mali používatelia obrátiť na internetovú stránku programu VoteWatch Europe (www.votewatch.eu) a tam na úplné znenie návrhov, o ktorých sa hlasovalo.

25 odpovedí sa porovnáva s hlasovaním súčasných poslancov EP. Noví kandidáti za poslancov EP odpovedali na týchto 25 otázok prostredníctvom dotazníka. Iba tie odpovede nových kandidátov boli zahrnuté do prieskumu, ktoré boli úplne vyplnene. Pokiaľ kandidujete aj vy a radi by ste sa zúčastnili tohto prieskumu prosím kontaktujte nás.  

3. Na akom umiestnení sa nachádzajú 

Keďže všetci účastníci volieb sú rovnako dôležití, YouVoteEU prináša do popredia profily a názory o každom z nich na celom rade 25 otázok, ktoré majú vplyv na váš každodenný život.

Sekcia pozostáva z dvoch častí:

Ako sa politici rozhodli v našom mene – to, čo vám ukazuje spôsob akým každý poslanec EP, nový kandidát a európska skupina hlasovali o 25 kľúčových súborov definujúcich viacero oblasti politiky;

Čo hovoria organizácie – celoeurópske a vnútroštátne zainteresované strany sú systematicky zvýraznené prostredníctvom niekoľkých nástrojov: sekcia štandardných profilov a tlačidlo návrhov prostredníctvom ktorého môžu vyjadriť svoje myšlienky, obavy a otázky týkajúce sa prejavov kandidátov.

4. Alternatívna budúcnosť

Táto sekcia prezentuje výsledky hlasovania Európskeho parlamentu ako by hlasovali v 25 bodoch pokiaľ by ste namiesto poslancov EP hlasovali vy. Dávame vám tiež šancu vytvoriť si vlastný scenár prideľovania miest každej strane na základe vlastnej predpovede volebného výsledku.

Tento program je financovaný prostredníctvom Programu spravodlivosti Európskej únie (2014 - 2020)/ Programu práva, rovnosti a občianstva (2014-2020). Obsah tejto webovej stránky je výhradnou zodpovednosťou realizátora a nie je zohľadňovaný názormi Európskej komisie.